گزارش از اقدامات شورای راهبری فجر انرژی خلیج فارس

از کنترل و عدم شیوع کرونا تا تدوین ماموریت‌های بفجر در افق ۱۴۰۴

ویهٔ چند ساله‌ای که شرکت فجر انرژی خلیج فارس با برگزاری جلسات شورای راهبری در پیش گرفته سبب ایجاد یک نظام مشترک در شرکت شده که ثمرات آن در تار و پود این مجموعه مشاهده شده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)، اقدامات شورای راهبری با حضور و ظهور فناوری‌های نوین در عرصه بنگاه‌های اقتصادی و شناخت و تحلیل پیرامون سازمان‌ها و تصمیم‌گیری مناسب و به موقع در این فضای رقابتی، از سال ۱۳۹۴ با پیشنهاد رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و موافقت مدیرعامل وقت شرکت، شورای راهبری شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر) تشکیل شد.
در همین راستا، گزارش پیشبرد اهداف و برنامه‌ها، تغییرات محیطی و تاثیرات آن بر فعالیت‌های شرکت، گزارش پایش و سنجش رضایتمندی ذینفعان و سایر موارد، به عنوان دستور جلسه شورای راهبری ارائه شد.
جلسه شورای راهبری در سه بخش اصلیِ استفاده از تجارب در قالب کتاب مدیریتی، کارگاه آموزشی بیان مفاهیم و دانش حوزه‌های مدیریت برگزار شده که در این جلسات محتوا توسط یکی از اعضاء شورای راهبری ارائه و گزارش موضوع جلسه اعم از پیشبرد اهداف و برنامه‌ها، پایش و سنجش رضایتمندی ذینفعان، آخرین تغییرات محیطی و … مطرح می‌شود.
جلسه شورای راهبری هر هفته سه شنبه‌ها با حضور مدیرعامل، رئیس مجتمع و روسای امور برگزار می‌شود.
از اسفند سال ۱۳۹۸ با حضور بیماری فراگیر کرونا عملاً تشکیل جلسات شورای راهبری متوقف شده و عمده تمرکز شرکت بر کنترل و عدم شیوع در سطح مجتمع معطوف شد. از سال ۱۴۰۰ پس از ایجاد بسترسرور Skype for business در شرکت، جلسه شورای راهبری بصورت آنلاین برگزار شد.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ جلسه شورا بصورت منظم هر هفته برگزار می‌شود، در این سال عمده تمرکز شرکت بر تغییرات اکوسیستم و تاثیرات آن بر فضای کسب و کار بوده و تصویر پیشنهادی اکوسیستم توسط رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی در شورا مطرح و پس از بررسی توسط اعضاء جهت تأثیرپذیری هر یک از عوامل ارائه می‌شود.
با توجه به ارائه برنامه هفتم توسعه کشور توسط رئیس جمهور و تقدیم آن به مجلس و تأثیر این برنامه بر بنگاه‌های اقتصادی، برنامه‌هایی همچون توسعه در حوزه‌های صنعت، انرژی، آب، حوزه‌های اجتماعی و…. نیز در دستور کار جلسه شوراء قرار گرفته است.
گفتنی است از دیگر نتایج این جلسات، تعریف، ابلاغ و پیگیری چشم انداز، ارزش‌ها و مأموریت شرکت تا افق ۱۴۰۴ در شورای راهبری با بهره گیری از روش نمونه از خرد جمعی کارشناسی درون مجموعه‌ای بوده است.

https://ipna.news/166618کپی شد!