پتروشیمی برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری،صنعتی پیشرو است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توئیتی به گزارش ‎کمیسیون اصل نود در مورد ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی، اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران ،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در توئیتی نوشت:

در نشست علنی ‎مجلس گزارش ‎کمیسیون اصل نود در مورد ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی، با اشاره به اینکه ‎صنعت پتروشیمی برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری به عنوان صنعت پیشرو شناخته می‌شود، به چالش‌های این صنعت به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی اشاره شد.

https://ipna.news/166459کپی شد!