تغییر برنامه در افزایش سرمایه حپترو

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در خصوص آخرین تغییرات در برنامه افزایش سرمایه شرکت اطلاع رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در خصوص آخرین تغییرات در برنامه افزایش سرمایه شرکت اظهار داشت: گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در اختیار حسابرس و بازرس قانونی جهت اظهار نظر است.

لیکن با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با کارگروه سهام عدالت در خصوص اخذ موافقت حضور سهام عدالت در افزایش سرمایه متاسفانه بدلیل عدم دسترسی به نقدینگی جهت آورده نقدی تاکنون موفق به اخذ نظر مثبت از سوی سهام عدالت نشده ایم و در نظر داریم افزایش سرمایه به صورت مرحله ای و از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران انجام پذیرد.

 

https://ipna.news/166456کپی شد!