آغاز بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه هفتم توسعه در پتروشیمی اروند

جلسه بررسی برنامه هفتم توسعه کشور و آثار آن بر کسب و کار پتروشیمی اروند با حضور مدیرعامل و خبرگان این حوزه برگزار شد.

آغاز بررسی فرصتها و تهدیدهای برنامه هفتم توسعه در پتروشیمی اروند

جلسه بررسی برنامه هفتم توسعه کشور و آثار آن بر کسب و کار پتروشیمی اروند با حضور مدیرعامل و خبرگان این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند؛ جلسه بررسی برنامه هفتم توسعه کشور و آثار آن بر کسب و کار پتروشیمی اروند با حضور دکتر کریمی و خبرگان این حوزه با محوریت راهبردی، مالیاتی، نیروی انسانی، قضایی، عملیاتی، محیط زیست و..‌. برگزار شد.

در این جلسه، خبرگان و کارشناسان مجرب با شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها، نقش شرکت پتروشیمی اروند در تحقق برنامه‌ هفتم توسعه‌ی کشور را مورد بررسی قرار دادند.

رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی، افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و… از جمله اهداف برنامه هفتم توسعه است که در ۲۴ فصل و ۱۱۸ ماده تدوین شده است.

گفتنی‌ست شرکت پتروشیمی اروند در سال «مهار تورم ؛ رشد تولید» طرح‌های توسعه خود را همگام با برنامه هفتم توسعه آغاز خواهد کرد تا نقش خود در تحقق این برنامه، توسعه‌ی زیربنایی، افزایش صادرات، خلق ثروت و اشتغال‌زایی را ایفا کند.

https://ipna.news/166446کپی شد!