با مجوز پذیره نویسی انجام شد؛

درج اوراق صکوک اجاره یک پتروشیمی در سازمان بورس

اوراق صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با نماد "صپترو ۷۰۵" در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،طبق مجوز پذیره نویسی شماره ۱۳۱۸۲۰ / ۱۲۲ مورخ ۲۶ / ۰۴ / ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۴۰۲ اوراق صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس به مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال، با هدف تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید سهام شرکت پتروشیمی ارومیه توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی، با نماد “صپترو ۷۰۵” در فهرست نرخ‌های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدت اجاره اوراق ۵ سال، نرخ اجاره بها ۲۳ درصد و مواعد پرداخت آن هر ۶ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است.

همچنین ارکان اوراق به شرح زیر می‌باشد:

ناشر: شرکت واسط مالی مهر چهارم.

ضامن: بانک شهر.

متعهد پذیره نویسی و بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه دماوند.

عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران.

حسابرس: مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز.

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

مجوز انتشار اوراق صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و گزارش حسابرسی بیانیه ثبت تأمین مالی اوراق مذکور از پیوند‌های زیر قابل دریافت است.

https://ipna.news/166428کپی شد!