تحلیلی از عملکرد ۱۸ شرکت پتروشیمی در ۵ فصل قبل و اثر تغییر نرخ خوراک

کارشناس بازارهای مالی ، عملکرد ۱۸ شرکت پتروشیمی در ۵ فصل گذشته را با تغییر نرخ خوراک ، مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)، کاظم نادرعلی با مقایسه عملکرد فصلی ۱۸ شرکت پتروشیمی طی ۵ فصل گذشته در فضای مجازی اعلام کرد: پتروشیمی مارون در اردیبهشت و خرداد درگیر تعمیرات بود که منجر به افت فروش ، رشد هزینه ها و کاهش قابل توجه سود شد.

پتروشیمی تندگویان به دلیل دریافت خوراک با دلار ۲۸.۵ هزار تومانی و فروش محصول با نرخ ارز بالاتر شاهد بهبود اسپرد پارازایلن به پت و جهش حاشیه سود و تحقق سود مناسبی در فصل بهار بود.

اما در پتروشیمی های خوراک گازی تا ۲۸ خردادماه نرخ گاز خوراک و سوخت با نرخ های قبلی بود بطور مثال پتروشیمی پردیس طی ۹ ماهه منتهی به خرداد از خوراک و سوخت گاز ۵ و ۲.۲ هزار تومانی استفاده کرد و از تیرماه نرخ خوراک و سوخت گاز ۷ و ۴ هزار تومان محاسبه شد یا نرخ خوراک و سوخت گاز ۶ پتروشیمی شیراز، کرمانشاه، خراسان، زاگرس، فن آوران و خارک در فصل بهار با قیمت های قبلی بود.

جدول مقایسه ای فروش و سود خالص ۱۸ شرکت پتروشیمی

https://ipna.news/166425کپی شد!