برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،در این مجمع که با حضور حداکثری سهامداران و اعضای هیات مدیره،حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پرداخته شد و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی دستور جلسه پیگیری و بررسی گردید.

گفتنی است درپایان این مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، مصوب گردید ۹۰ درصد سود حاصله و به ازای هر سهم ۱۳۷۳ ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد.

https://ipna.news/166423کپی شد!