شفاف سازی پتروشیمی خراسان در خصوص عوارض صادراتی

پتروشیمی خراسان با انتشار اطلاعیه ای بر روی کدال در خصوص عوارض صادراتی این شرکت شفاف سازی کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،شرکت پتروشیمی خراسان با انتشار اطلاعیه ای بر روی کدال اعلام کرد که میزان قطعی عوارض صادراتی محصول اوره و آمونیاک طبق تصویب نامه هیات وزیران، معادل ۰.۰۵ درصد تعیین شده است و این شرکت نیز از ابتدای امسال، ۰.۰۵ درصد عوارض صادراتی پرداخت کرده است.

https://ipna.news/166416کپی شد!