۲۱ کد فعلا در ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی هستند

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: در خصوص شناسایی کد‌های مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها فعلاً و صرفاً تا این مرحله از بررسی‌ها، تعداد ۲۱ کد مظنون به استفاده از اطلاعات شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،امیرمهدی صبایی در خصوص شناسایی کد‌های مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، اعلام کرد: مطابق بند ۳۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‏‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می‏‌گذارد.

وی افزود: از این رو مطابق تعریف فوق و با توجه به فاصله زمانی بین تاریخ اشاره شده در نامه معاون اول لغایت تاریخ نامه، موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب می‌شود.

صبایی ادامه داد: بنابراین طبق وعده قبلی و در راستای اجرای وظایف قانونی و نظارتی، با توجه به انتشار نامه‌ای با موضوع افزایش نرخ جدید خوراک و سوخت صنایع، معاملات در یک دوره زمانی منتهی به روز‌های معاملاتی ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت احراز جرائم احتمالی مندرج در بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار بررسی شد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اذعان داشت: این بررسی‌ها عمدتا شامل ۱. کد‌های حقیقی قابل انتساب به کارکنان نهاد‌های دولتی مندرج در نامه، ۲. کد‌های اشخاص حقوقی دارای رابطه حاکمیتی با نهاد‌های دولتی مندرج در نامه، ۳. کد‌های اشخاص حقیقی دارای سمت در شرکت‌های مورد اشاره در بند فوق و ۴. کد‌های دارای الگوی رفتاری مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی بوده است.

وی تصریح کرد: از بین کد‌های بررسی شده، فعلاً و صرفاً تا این مرحله از بررسی‌ها، تعداد ۱۰ کد حقیقی و ۱۱ کد حقوقی در مجموع با خالص ارزش معاملات ۲۷۱۰ میلیارد تومان در دوره مورد بررسی، مظنون به استفاده از اطلاعات شناسایی و از آن‌ها درخواست توضیحات شد، که برخی پاسخ داده و برخی هنوز پاسخی ارسال نکرده‌اند.

صبایی گفت: همچنین بررسی‌ها برای شناسایی اشخاص ردیف چهارم مربوط به اشخاص با الگوی رفتاری مشکوک ادامه دارد، که در همین راستا از مرجع ذیصلاح، درخواست دسترسی به اطلاعات تکمیلی برای بررسی مستند و دقیق‌تر ارتباطات اشخاص و رفتار‌های معاملاتی وجود دارد، و به محض نتیجه گیری، در مورد آن‌ها نیز اقدام خواهد شد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اظهار داشت: پس از خاتمه بررس‌ها و جمع‌بندی نهایی، در صورت احراز تخلف یا جرم، مراتب به مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود.

وی گفت: لازم به توضیح است اسامی اشخاص متخلف احتمالی، صرفاً پس از صدور رأی قطعی و بر اساس دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی منتشر خواهد شد.

صبایی خاطرنشان کرد: سازمان در مکاتبات قبلی، نسبت به استعلام لیست اسامی دارندگان اطلاعات نهانی اقدام کرده که تا کنون تعدادی از سازمان‌ها نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نکرده‌اند، لذا متعاقباً مکاتبات مجددی با این سازمان‌ها صورت پذیرفت، و در صورت عدم دریافت پاسخ مقتضی ظرف مدت یک هفته، نسبت به اعلام لیست سازمان‌هایی که از ارسال اسامی دارندگان اطلاعات نهانی خودداری کرده‌اند، اقدام خواهیم کرد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تاکید کرد: هدف از انجام اقدامات نظارتی ذکر شده، ضمن اجرای وظایف قانونی، حفظ سلامت و برقراری آرامش روانی در بازار سرمایه، و کمک به توسعه بازاری شفاف و منصفانه است و کماکان تاکید می‌شود سازمان بورس در رسیدگی به تخلفات، هیچ گونه خط قرمز و محدودیتی برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قائل نبوده و همواره پیگیر حقوق شرکت‌ها و سهامداران خرد است.

وی گفت: در همین راستا، همه فعالان و ذینفعان بازار سرمایه می‌توانند گزارش‌های ناهنجاری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع را از طریق سامانه دیده بان سلامت بازار سرمایه به نشانی https://dideban.seo.ir ارسال کنند تا در اولویت بررسی قرار گیرد.

https://ipna.news/166395کپی شد!