پتروشیمی مازندران پس از گزارش کمیته محیط زیست تعیین تکلیف می‌شود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پتروشیمی مازندران هنوز از کمیته محیط زیست مجوزی دریافت نکرده است، گفت: پس از دریافت گزارش در این رابطه تصمیم‌گیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،علی سلاجقه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد صدور مجوز برای پتروشیمی مازندران از سوی سازمان بازرسی کشور اظهار داشت: آنچه سازمان بازرسی کشور تایید کرده توسط کمیته صنعت این سازمان بوده و گزارش کمیته محیط زیست را دریافت نکرده است.

وی یادآورشد: باید گزارش کمیته محیط زیست اخذ شود و بعدا در این مورد تصمیم گیری می شود.

سد چم‌شیر مجوز محیط زیستی دارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره آبگیری سد چم شیر گفت: برخی مراجع دانشگاهی و سمن‌ها با توجه به سازند زمین شناسی که در حوزه آبخیز سد چم‌شیر وجود دارد معتقد بودند که این سازندها از لحاظ بارگذاری با مشکل مواجه می شوند زیرا املاح دارند و کیفیت آب را تغییر می‌دهند.

وی افزود: من گفتم این سد مجوز محیط زیستی دارد، ولی اگر این بحث ها درست باشد مجوز گتوند دوم را نمی‌دهیم.

https://ipna.news/166380کپی شد!