تقدیر چهار مدیر عامل منطقه ماهشهر از مدیر عامل پتروشیمی مارون

چهار مدیر عامل منطقه ماهشهر از مدیر عامل پتروشیمی مارون تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،چهار مدیر عامل منطقه ماهشهر از مدیر عامل پتروشیمی مارون تقدیر کردند، در بخشی از این تقدیرنامه که به مدیر عامل پتروشیمی مارون اهدا شده، آمده است:

جناب آقای مهندس امرایی ، مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی مارون ، در خلق حماسه ای نو در انجام موفق تعمیرات اساسی اخیر مجتمع پتروشیمی مارون بوده اید تا همکاران ساعی و پرتلاش آن شرکت، زمینه تداوم و پایداری تولید را در سالی که موسوم به مهار تورم و رشد تولید است به نحو احسن فراهم آورید.

اینجانبان ضمن تمنای دوام توفیقات روزافزون آن جناب و کلیه همکاران گرامی شرکت پتروشیمی مارون مایل هستیم تا به سهم خود مراتب تبریک و تحیات خاصه خویش را به سبب دستاوردهای مهم این رویداد بزرگ عملیاتی بحضور جنابتان ایفاد نماییم.

مدیران عامل پتروشیمی های اروند، لاله و پتروشیمی فناوران ،شرکت های عملیات غیر صنعتی در تقدیرنامه ای از مدیر عامل پتروشیمی مارون بابت انجام تعمیرات اساسی تقدیر کردند.

 

 

https://ipna.news/166340کپی شد!