قیمت پایه ۲۵ تیرماه محصولات پتروشیمیایی

قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 1402/04/25 اعلام شد.

قیمت محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

https://ipna.news/166323کپی شد!