جمع درآمدهای شفن افزایش یافت

در بهار ۱۴۰۲ جمع درآمد‌های پتروشیمی فن آوران افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،پتروشیمی فن آوران در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۲ جمعا ۲۴۴۷ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است که از این مقدار ۱۶۱۲ میلیارد تومان متعلق به بخش صادرات و ۸۳۵ میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی است.

افزایش ۱۶ درصدی درآمد‌های شفن

پتروشیمی فن آوران که با نماد شفن در بازار سرمایه شناخته می‌شود در ۳ ماه نخست سال گذشته ۲۱۰۷ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده بود که با رشد ۱۶ درصدی میزان فروش فن آوران در ۳ ماهه سال جاری به ۲۴۴۷ میلیارد تومان رسیده است.

میزان فروش داخلی هریک از محصولات پتروشیمی فن اوران در بهار ۱۴۰۲ به ترتیب شامل اسید استیک داخلی ۳۴۲ میلیارد تومان، منواکسید کربن ۴۳.۳ میلیارد تومان، متانول داخلی ۴۴۳ میلیارد تومان و محصولات فرعی ۶.۷ میلیارد تومان می‌باشد.

همچنین میزان صادرات هریک از محصولات شفن در بهار ۱۴۰۲ به ترتیب شامل متانول صادراتی ۱۴۳۴ میلیارد تومان و اسید استیک صادراتی ۱۷۷ میلیارد تومان می‌باشد.

هزینه یوتیلیتی و مصارف پتروشیمی فن آوران در بهار ۱۴۰۲

براساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال فن اوران برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به مقدار ۱۰۴۳ میلیارد تومان خوراک گاز شیرین و ۱۳۳ میلیارد تومان برای سوخت گاز طبیعی هزینه کرده است.

https://ipna.news/166317کپی شد!