فروش داخلی شفن در یک ماه به ۲۷۴ میلیارد تومان رسید

پتروشیمی فن آوران در دوره یک ماه خرداد ۲۷۴ میلیارد تومان فروخته است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)، پتروشیمی فن آوران در دوره یک ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به مقدار ۲۷۴ میلیارد تومان از محصولات خود را در بازار‌های داخلی به فروش رسانده است.

رشد ۱۲ درصدی فروش محصولات داخلی

پتروشیمی فن آوران که با نماد شفن در بازارا سرمایه شناخته می‌شود در خردادماه سال گذشته ۲۴۵ میلیارد تومان از محصولات خود را در بازار‌های داخلی به فروش رسانده بود که با رشد ۱۲ درصدی میزان عرضه محصولات فن آوران در بازار‌های داخلی به میزان ۲۷۴ میلیارد تومان رسیده است.

هزینه یوتیلیتی و مصارف اولیه فن آوران در خردادماه

براساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده در کدال پتروشیمی فن آوران در دوره یک ماه خرداد ۳۴۸ میلیارد تومان برای خوراک گاز شیرین و ۳۹.۸ میلیارد تومان برای سوخت گاز طبیعی هزینه کرده است.

جمع فروش فن آوران در خرداد ماه به ۶۶۲ میلیارد تومان رسید

پتروشیمی فن آوران برای خردادماه سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۶۲ میلیارد تومان از محصولات خود را در بازار‌های داخلی و خارجی عرضه کرده که ۲۷۴ میلیارد تومان از آن متعلق به بازار‌های داخلی و ۳۸۷ میلیارد تومان مربوط به عرضه محصولات در بازار‌های خارجی می‌باشد.

https://ipna.news/166301کپی شد!