افزایش سودآوری،افزایش تولید از موفقیت های مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان 

افزایش سودآوری،افزایش تولید از موفقیت های مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان بوده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران( ایپنا)،احسان موسوی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره در کمتر از ۶ ماه جان تازه ای به پتروشیمی مسجد سلیمان بخشید.

افزایش تولید،افزایش سودآوری، افزایش رضایت مندی پرسنل،عمل به مسئولیت اجتماعی و ثبات شغلی برخی از دستاوردهای این مرد اخلاق پتروشیمی بوده است.

https://ipna.news/166283کپی شد!