امضای قرارداد واگذاری پساب شهر بجنورد به پتروشیمی خراسان

قرارداد انتقال پساب شهر بجنورد به پتروشيمي، بين مديران عامل شرکت آب منطقه اي استان و پتروشيمي خراسان امضا شد.

 به گفته محمدرضا حسین نژاد  استاندار خراسان شمالی، با اجرای این طرح که از مصوبات سفر رئیس جمهور است، هشت حلقه چاهِ آب استان که پیش از این به مصرف پتروشمی می رسید، آزاد خواهد شد

https://ipna.news/166257کپی شد!