تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات برای نشر آگهی های رسمی پتروشیمی پارس/ سر روزنامه های بوشهر بی کلاه ماند!

روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات برای نشر آگهی های رسمی پتروشیمی پارس تعیین شد.

دو روزنامه پیام عسلویه و بامدادجنوب در استان بوشهر منتشر می شود که به نظر می رسد سهمی از دریافت آگهی های پتروشیمی پارس ندارند.

این در حالی است که فعالیت پتروشیمی پارس در عسلویه است و توجه ویژه به روزنامه های منتشر شده در استان ضرورت دارد.

https://ipna.news/166256کپی شد!