ورود چهار مخزن تحت فشار به سایت پتروشیمی دهدشت/وقتی پروژه پتروشیمی دهدشت جان دوباره می گیرد

ضامن بیان داشت: این مخازن در چندماه آینده نصب خواهند شد و روند پیشرفت فیزیکی پروژه مطلوب است.

ضامن بیان داشت: این مخازن در چندماه آینده نصب خواهند شد و روند پیشرفت فیزیکی پروژه مطلوب است.

وی یادآور شد حمایت از تولید داخل و استفاده از ظرفیت های داخلی از افتخارات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت است، این مخازن در شرکت آذرآب توسط متخصصان ایرانی ساخته شده اند.

براساس این گزارش در چنده ماه اخیر با توجه به تغییر تیم مدیریتی در پتروشیمی دهدشت روند این پروژه بهبود یافته است.

https://ipna.news/166249کپی شد!