حضور پتروشیمی امیرکبیر در هشتمین نمایشگاه COMPLAST کنیا

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در هشتمین نمایشگاه بین المللی COMPLAST کنیا به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه های شرق آفریقا حضور یافته است.
https://ipna.news/166247کپی شد!