دبیر کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت پتروشیمی جم منصوب شد

دبیر کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت پتروشیمی جم منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،در راستای توجه به پتانسیل نیروهای توانمند استان بوشهر از سوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم یکی از کارکنان بومی این شرکت به عنوان دبیر مسئولیت های اجتماعی این شرکت منصوب شد.

با حکم عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل پتروشیمی جم عبداله رادمرد مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی جم با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیته مسئولیت های اجتماعی این پتروشیمی منصوب شد.

راد مرد از نیروهای توانمند و ارزشمند بومی استان بوشهر می باشد که در این سالها توانسته تعامل بسیار خوبی با رسانه ها و جامعه پیرامونی برقرار کند.

https://ipna.news/166220کپی شد!