لینده فعالیت‌های خود در صنایع پتروشیمی چین را گسترش می‌دهد

شرکت لینده از توسعه همکاری‌های خود با شرکت وانهوا گروپ در چند مجتمع پتروشیمی چین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،لینده اعلام کرد: مجموعه‌ای از قراردادها را با گروه شیمیایی وانهوا امضا کرده است که همکاری این شرکت‌ها را در چند سایت کلیدی در چین گسترش می‌دهد.

لینده در استان فوجیان چین سه واحد جداسازی هوا (ASU) که دو واحد آن در حال ساخت است و انتظار می‌رود به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ راه اندازی شوند، را از گروه وانهوا می‌خرد.

لینده قراردادهای بلندمدتی با گروه شیمیایی وانهوا برای تأمین گازهای صنعتی به سایت‌های تولید مواد شیمیایی آنها از طریق واحد جداسازی هوای خریداری شده امضا خواهد کرد.

دستیابی به سهام این تأسیسات حضور لینده در استان فوجیان را افزایش می‌دهد و رشد آینده را تقویت می‌کند.

بر اساس این گزارش لینده همچنین قراردادهای بلندمدت تأمین گاز صنعتی خود را با وانهوا در نینگبو و یانتای از جمله سرمایه‌گذاری در کربن‌زدایی برای کاهش انتشار سالانه ۵۰۰ هزار دی‌اکسید کربن تمدید کرده است.

جان پانیکار، معاون اجرایی لینده گفت: ما مفتخریم که مشارکت جهانی دیرینه خود را با وانهوا تقویت می‌کنیم، این سرمایه‌گذاری‌های باکیفیت نه تنها معیارهای سرمایه‌گذاری سختگیرانه ما را برآورده می‌کنند، بلکه از اهداف پایداری ما حمایت می‌کنند و در عین حال رشد آینده را تضمین می‌کنند و از نظر راهبردی، حضور ما را در مناطق صنعتی کلیدی در چین تقویت می‌کنند.

لیائو زنگتای، رئیس گروه شیمیایی وانهوا گفت: به‌عنوان یک شرکت شیمیایی جهانی متعهد به بهینهسازی مستمر ساختار صنعتی و تعیین فعالانه معیاری برای توسعه کم کربن و سبز در صنایع شیمیایی هستیم.

وی افزود: لینده برای سال‌های متمادی گازهای صنعتی را به صورت ایمن و قابل اطمینان برای حمایت از رشد تجارت ما تأمین می‌کند. با تمرکز جهانی فزاینده بر پایداری، این همکاری تازه اعتماد ما به آینده را بیشتر می‌کند.

https://ipna.news/166214کپی شد!