ویدیو: بازدید نخبگان دانشگاه امیرکبیر از پتروشیمی اروند

نخبگان دانشگاه امیرکبیر از پتروشیمی اروند بازدید کردند. گزارش صدا و سیما از این بازدید:

https://ipna.news/166179کپی شد!