این سهم پتروشیمی را بخریم؟

گزارش تحلیلی از وضعیت نماد شبصیر را در تایم فریم روزانه می خوانید.

 

شرکت پتروشیمی قائد بصیر با رشد ۲۵ درصدی به تارگت نخست خود رسید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم شبصیر پس از خاتمه یک دیامتریک در حال تکمیل یک تسلسل از امواج دیگر است از این رو انتظار رشد شبصیر تا سطوح ۱۱.۶۰۰-۱۱.۴۵۰ تومانی داشتیم که این امر عینا محقق شد.

در بروزرسانی؛ با توجه به بررسی‌های بیشتر صورت گرفته در نمودار شبصیر متوجه قرارگیری قیمت در شاخه E از این رشته از امواج شدیم. از این رو به نظر می‌رسد شبصیر برای تکمیل شاخه مذکور تا محدوده ۱۴.۰۰۰ تومانی به رشد خود ادامه دهد.

این سهم پتروشیمی را بخریم؟

منبع: کارگزاری بورس بیمه ایران

https://ipna.news/163629کپی شد!