چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

در تالار پتروشیمی اسید ترفتالیک، پلی‌اتیلن ترفتالات بطری MBG۷۸۰، اوره گرانول، دوده صنعتی گرید N۳۳۹، پلی‌استایرن معمولی ۱۵۵۱ و آرگون عرضه می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، امروز _یکشنبه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۱_ تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه انواع قیر و لوب کات و پارافین واکس سنگین است.

تالار صنعتی نیز میزبان عرضه انواع مس کم عیار، شمش، هیدروکسید آلومینیوم، شمش روی و بیلت است در تالار سیمان، انواع سیمان عرضه خواهد شد.

در تالار حراج باز وکیوم باتوم و سنگ آهن کلوخه عرضه خواهد شد، همچنین در تالار پتروشیمی اسید ترفتالیک، پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG۷۸۰، اوره گرانول، دوده صنعتی گرید N۳۳۹، پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ و آرگون عرضه می‌شود.

تاریخ عرضه نام کالا تالار
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ اسلاک واکس سنگین ۱۶-۱۲ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ پارافین واکس سنگین ۲% تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ اسلاک واکس سنگین ۴۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ پارافین واکس سنگین ۵% تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ اسلاک واکس سنگین ۴۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ مس کم عیار (سرباره R) تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۷۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ مس کم عیار (سرباره G ) تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیدروکسید آلومینیوم تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش روی ۹۹.۹۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش روی ۹۹.۹۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش روی ۹۹.۹۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش روی ۹۹.۹۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۷۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش ۱۰۰۰p-۹۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۷۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شمش روی ۹۹.۹۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ وکیوم باتوم تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ وکیوم باتوم تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سنگ آهن کلوخه تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ اسید ترفتالیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG۷۸۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ اوره گرانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۳۳۹ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۳۳۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ نخ پلی استر گرید D تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FC تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سولفات سدیم تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ آرگون تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FB تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۲۳۴ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۳۳۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۳۳۹ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FB تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۳۲۶ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ دوده صنعتی گرید N۲۲۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ نخ پلی استر ۵۰۰D۹۶FB تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ آرگون تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ تالار پتروشیمی
https://ipna.news/163036کپی شد!
مشاهده مطالب زیر به شما پیشنهاد میشود [ شرکت های پتروشیمی ]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.