برنامه عرضه‌های امروز بورس کالا + جدول

تالار پتروشیمی میزبان عرضه پلی‌استایرن، پلی‌استایرن، اسید ترفتالیک، پلی‌اتیلن ترفتالات بطری MBG ۷۸۰، پلی‌استایرن، مقاوم ۴۵۱۲، نخ پلی استر ۲۵۰ D ۴۸ FB، سولفات سدیم، اوره گرانول، اوره پریل، آرگون، اسید نیتریک، کود مایع ازته، آمونیاک (مایع) و آمونیاک (گاز) است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، امروز یکشنبه ششم آذرماه  تالار حراج باز نیز میزبان مس کاتد است؛ در تالار صنعتی نیز انواع شمش، مس کم عیار، شمش روی و بیلت عرضه می‌شود و تالار سیمان میزبان عرضه انواع سیمان است.

تالار پتروشیمی میزبان عرضه پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱، پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵، اسید ترفتالیک، پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG ۷۸۰، پلی استایرن، مقاوم ۴۵۱۲، نخ پلی استر ۲۵۰ D ۴۸ FB، سولفات سدیم، اوره گرانول، اوره پریل، آرگون، اسید نیتریک، کود مایع ازته، آمونیاک (مایع) و آمونیاک (گاز) است.

همچنین تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه لوب کات سبک و انواع اسلاک واکس است.

تاریخ عرضه نام کالا تالار
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اسلاک واکس سنگین ۲۳-۱۶ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اسلاک واکس سنگین ۴۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اسلاک واکس سبک ۵ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اسلاک واکس سبک ۱۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ پارافین واکس سنگین ۵% تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اسلاک واکس سنگین ۴۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۷۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۷۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مس کم عیار (سرباره R) تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مس کم عیار (سرباره G ) تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش روی ۹۹.۹۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۱ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش ۱۰۰۰p-۹۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش روی ۹۹.۹۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ هیدروکسید آلومینیوم تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش روی ۹۹.۹۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش روی ۹۹.۹۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شمش روی ۹۹.۹۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مس کاتد تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اسید ترفتالیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG۷۸۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FB تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FC تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FB تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ نخ پلی استر ۵۰۰D۹۶FB تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ سولفات سدیم تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اوره گرانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اوره پریل تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ آرگون تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اسید نیتریک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ کود مایع ازته تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ آمونیاک (گاز) تالار پتروشیمی

 

https://ipna.news/162944کپی شد!