سید نور الله میر اشرفی سرپرست پتروشیمی شیراز شد

سید نور الله میر اشرفی، معاون اجرایی هلدینگ نفت و گاز پارسیان با حفظ سمت امورات اجرایی پتروشیمی شیراز را عهده دار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، شنیده ها حاکی از این است در پی بازداشت محمد بهمئی،مدیر عامل سابق پتروشیمی شیراز، سید نور الله میر اشرفی، معاون اجرایی هلدینگ نفت و گاز پارسیان با حفظ سمت امورات اجرایی پتروشیمی شیراز را انجام می دهد و هم اکنون در مجتمع پتروشیمی شیراز مستقر می باشد.

 وی از مدیران با سابقه نفتی و نایب رییس هیات مدیره پتروشیمی خراسان می باشد. انتظار می رود هلدینگ نفت و گاز پارسیان هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف مدیریتی این پتروشیمی بزرگ بورسی اقدام نماید.
https://ipna.news/162891کپی شد!