چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

امروز تالار پتروشیمی میزبان عرضه آروماتیک سنگین، پارازایلین، ارتوزایلن، بنزن، اسیداستیک، منومر وینیل استات، منو اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول، ایزوبوتانول، دی اتانول آمین و کریستال ملامین است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، امروز _چهارشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۱_ تالار پتروشیمی میزبان عرضه آروماتیک سنگین، پارازایلین، ارتوزایلن، بنزن، اسید استیک، منومر وینیل استات، منو اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول، ایزوبوتانول، دی اتانول آمین و کریستال ملامین است.

تالار حراج باز نیز میزبان عرضه تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)، وکیوم باتوم، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص و دی اتیل هگزانول است.

در تالار صنعتی نیز انواع میلگرد، ناودانی، نبشی و تیرآهن عرضه می‌شود.

همچنین تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه قیر، لوب کات سنگین و سبک، گوگرد گرانوله و گوگرد کلوخه است.

تاریخ عرضه نام کالا تالار تولید کننده
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ آروماتیک سنگین تالار پتروشیمی پتروشیمی نوری
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ پارازایلین تالار پتروشیمی پتروشیمی نوری
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ارتوزایلن تالار پتروشیمی پتروشیمی نوری
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ بنزن تالار پتروشیمی پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ بنزن تالار پتروشیمی پتروشیمی بندرامام
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ اسید استیک تالار پتروشیمی پتروشیمی فن آوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ منومر وینیل استات تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ایزوبوتانول تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دی اتانول آمین تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دی اتانول آمین تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نرمال بوتانول تالار پتروشیمی Habico Recycleing
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ کریستال ملامین تالار پتروشیمی پتروشیمی خراسان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ پارازایلین تالار پتروشیمی پتروشیمی اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ زایلین مخلوط تالار پتروشیمی پتروشیمی اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ بنزن تالار پتروشیمی پتروشیمی اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ کریستال ملامین تالار پتروشیمی پتروشیمی ارومیه
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی مروارید
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی مروارید
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تالار حراج باز پتروشیمی کارون
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت شیراز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص تالار حراج باز پتروشیمی کارون
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت تهران (تندگویان)
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دی اتیل هگزانول تالار حراج باز LUXI GROUP CO.LTD
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ دی اتیل هگزانول تالار حراج باز پتروشیمی شازند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ تالار صنعتی صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی ذوب آهن آریان بوئین زهرا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی ذوب آهن آریان بوئین زهرا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی نورد آریان فولاد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی نورد آریان فولاد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی مجتمع فولادی توس حجت
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۸ و ۲۰ – A3 تالار صنعتی صنایع فولاد هیربد زرندیه
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۲-A3 تالار صنعتی ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد خراسان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۲-A3 تالار صنعتی جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۰,۸-A2 تالار صنعتی ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد روهینا جنوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی فولاد روهینا جنوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد روهینا جنوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A3 تالار صنعتی فولاد روهینا جنوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد آریا ذوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد آریا ذوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۶ تالار صنعتی نورد یاوران زنجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۴ تالار صنعتی فولاد جاوید بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۵ تالار صنعتی فولاد جاوید بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۶ تالار صنعتی فولاد جاوید بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A4 تالار صنعتی مجتمع فولاد خراسان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد شاخه ۱۰-A2 تالار صنعتی ذوب آهن آرمان آسیا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۲-A2 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی صنایع تولیدی نورد گرم فلز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A3 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴,۱۶-A3 تالار صنعتی نیک صدرای توس
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A3 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد شاهرود
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۲-A2 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۲-A3 تالار صنعتی نیک صدرای توس
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۰,۱۶،۱۴-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۱۲ تالار صنعتی فولاد الماس یزد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۱۶ تالار صنعتی فولاد الماس یزد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی نورد فولاد خاوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ و ۲۸ -A3 تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴، ۱۸ و ۲۰ -A3 تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد A3-16,18 تالار صنعتی فولاد اطلس گلستان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۸ و ۲۰ – A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۶ تالار صنعتی ذوب آهن آرمان آسیا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی آذر فولاد امین
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۸ – A3 تالار صنعتی ذوب آهن آرمان آسیا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد A3-16,18 تالار صنعتی ذوب آهن آرمان آسیا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۱۸ -A3 تالار صنعتی قائم پروفیل رازی
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۲۸-A3 تالار صنعتی ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۶ تالار صنعتی پروفیل صنعت ماهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴,۱۶-A3 تالار صنعتی سیما فولاد جهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی مجتمع جهان فولاد غرب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی فولاد ارگ تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد ارگ تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد عتیق آذر سهند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۸-A2 تالار صنعتی فولاد سپهر ایرانیان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی قائم پروفیل رازی
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A2 تالار صنعتی فولاد خرمدشت تاکستان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۸ و ۲۰ – A3 تالار صنعتی پرشین فولاد آریا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی مجتمع فولاد البرز غرب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد A3-16,18 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی مجتمع فولاد البرز غرب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی آذر فولاد امین
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی صبا فولاد زاگرس
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی فولاد الماس یزد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی فولاد الماس یزد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۴ تالار صنعتی نورد مقاطع فولادی
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۶ تالار صنعتی نورد فولاد خاوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد آذربایجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد آذربایجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۳ تالار صنعتی صنایع فولاد کبکان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد آناهیتا گیلان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۴ تالار صنعتی صنایع فولاد کبکان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی فولاد آذربایجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۵ تالار صنعتی علی غریب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۶ تالار صنعتی علی غریب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۸ تالار صنعتی نورد فولاد صدرا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی فولاد آذربایجان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ورق قلع اندود تالار صنعتی صنایع فولاد توان آور آسیا
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی فولاد آناهیتا گیلان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد کاوه اروند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۲-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴,۱۶-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۱۴ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A2 تالار صنعتی گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۱۸ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۱۶ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ناودانی ۱۲ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۰,۸-A2 تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴ و ۱۸ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد متوسط ۱۶، ۱۸، ۲۰ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۶و۱۸ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A3 تالار صنعتی فولاد خرمدشت تاکستان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A3 تالار صنعتی فولاد عتیق آذر سهند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی مجتمع فولاد سازان دقیقی تبریز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نبشی ۳ تالار صنعتی فولاد سپهر ایرانیان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۰,۸-A2 تالار صنعتی آذر فولاد امین
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن متوسط ۱۶ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۸ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۲۰ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴و۱۶ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴و۱۸ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ خاک روی تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۸-۱۴ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ خاک روی تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ خاک روی تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۶ و ۱۸ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ تا ۲۸-A3 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ خاک روی تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ خاک روی تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۴ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ خاک روی تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ خاک روی تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ریل آهن ۵۴E1 تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ خاک روی تالار صنعتی مجتمع سرب و روی انگوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۶ تالار صنعتی نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تیرآهن ۱۶ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A3 تالار صنعتی فولاد کاوه اروند
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A3 تالار صنعتی آذر فولاد امین
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا طلای موته
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۶ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شمش طلا ۹۹۶ تالار طلا معدن زرشوران
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی نگین فخر شیراز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران (تندگویان)
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران (تندگویان)
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران (تندگویان)
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ گوگرد کلوخه تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت شیراز
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت اصفهان
https://ipna.news/162877کپی شد!