تحقق ظرفیت اسمی واحدهای پلمیری پتروشیمی امیرکبیر در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱/رشد ۱۷ درصدی فروش کل محصولات

این بنگاه اقتصادی در حوزه فروش مقداری داخلی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرد و در فروش مقداری محصولات پلیمری نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته توانست رشد ۵ درصدی را کسب کند.

 

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در دوره منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ توانست عملکرد مطلوبی از خود در حوزه تولید و فروش به نمایش بگذارد.این مجتمع تولیدی توانست در هفت ماهه ابتدایی امسال “ظرفیت اسمی”تولید محصولات پلمیری که بیشترین ارزش افزوده را دارند؛ محقق کند.
پتروشیمی امیرکبیر در هفت ماهه ابتدای سال جاری همچنین در حوزه تولید توانست ضایعات محصول خود را به میزان ۵۵ درصد کاهش دهد.
این بنگاه اقتصادی در حوزه فروش مقداری داخلی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرد و در فروش مقداری محصولات پلیمری نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته توانست رشد ۵ درصدی را کسب کند.
پتروشیمی‌امیرکبیر همچنین در فروش کل مبلغی هم توانست نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته باشد.
پتروشیمی امیرکبیر؛ تولیدکننده متنوع ترین گرید های پلی اتیلن در کشور است که در سایت ۴ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر قرار دارد.۵۲ درصد سهام این شرکت متعلق به هلدینگ توسعه سرمایه رفاه زیر مجموعه بانک رفاه کارگران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.

https://ipna.news/162875کپی شد!