لزوم تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پتروشیمی‌ها

مدیرعامل پتروشیمی انرژی سپهر گفت: قبل از اینکه پتروشیمی‌ها را ملزم به سرمایه گذاری در صنایع پایین دست کنیم باید بررسی دقیقی از توجیه اقتصادی به عمل آوریم و شرایط را برای سرمایه گذار تسهیل کنیم.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،بهروز عباسی افزود: سرمایه گذاری در برخی از صنایع پایین دست پتروشیمی ها، توجیه اقتصادی ندارد، بطور مثال در حوزه متانول راه اندازی صنایع پایین دست چندان اقتصادی نیست. البته اینطور نیست که متانول در جهان توجیه اقتصادی ناشته باشد بلکه به دلیل سیاست‌ها و تصمیمات نادرست این حوزه دچار مشکل شده است و سرمایه گذران حاضر نیستند خطر صنایع پایین دست آن را بپذیرند.

وی ادامه داد: نباید برای سرمایه گذاری پتروشیمی‌ها در صنایع پایین دست، اجبار تعیین شود ضمن اینکه این موضوع باید بصورت کارشناسی شده اجرا شود، زیرا در برخی صنایع پایین دست، ما نیازی به ورود پتروشیمی‌ها نداریم، اگر ما بدنبال خصوصی سازی هستیم پس باید به سرمایه گذار بخش خصوصی اعتماد کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی خودش تصمیم بگیرد که سرمایه خود را وارد چه حوزه‌هایی کند.

عباسی گفت: هم اکنون صنایع پایین دست در خصوص تامین مواد اولیه به پتروشیمی‌ها وابسته هستند و اگر خود پتروشیمی بخواهد صنایع پایین دست راه اندازی کند به سایر سرمایه گذاران قبلی آسیب می‌رسد؛ این موضوع می‌تواند ایجاد انحصار کند و وقتی که یک شرکت پتروشیمی دارای صنایع پایین دست خود باشد این احتمال وجود دارد که انحصار ایجاد شود.

https://ipna.news/162852کپی شد!