پیش بینی زمان راه اندازی دو واحد جدید در پتروشیمی بورسی

شرکت پتروشیمی پارس با اشاره به تعمیرات اساسی واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر ، زمان راه اندازی و قرار گرفتن در مدار تولید دو واحد را پیش بینی کرد.

 

 شرکت پتروشیمی پارس با اشاره به تعمیرات اساسی دو واحد اتیل بنزن و استایرن منومر از پیش بینی زمان راه اندازی و قرار گرفتن در مدار تولید خبر داد.

بر این اساس، “پارس” اعلام کرد: ،باتوجه به مشکلات عملیاتی درپیش راه اندازی واحد اتیل بنزن، پیش بینی می شود این واحد هفته اول دی ماه در مدار تولید قرار گیرد. واحد استایرن منومر نیز پس از راه اندازی واحد اتیل بنزن با تامین خوراک در مدار تولید قرار خواهد گرفت. باتوجه به تحلیل حساسیت ارایه شده در گزارش تفسیری، میزان تاثیر توقف تولید و فروش استایرن منومر بر سود شرکت برای ذینفعان قابل محاسبه است.

https://ipna.news/162811کپی شد!