این نمادها آماده انجام معامله می باشند

نماد معاملاتی شرکت‌های گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران وتوصا، تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی حپترو آماده انجام معامله می‌باشند.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛نماد معاملاتی شرکت‌های گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا)، تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند.

https://ipna.news/162728کپی شد!