شرایط و زمان عرضه بلوک ۹.۷۵ درصدی پتروشیمی بازار پایه ای اعلام شد

 شرایط و زمان عرضه بلوک ۹.۷۵ درصدی سهام پتروشیمی حاضر در بازار پایه از سوی یکی از سهامداران عمده اعلام شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا): شرکت شادان شهر باختر در نظر دارد بلوک ۹.۷۵ درصدی سهام پتروشیمی کازرون را بطور عمده و نقد در تابلو زرد بازار پایه به فروش برساند.

به این ترتیب، مقرر شده ۱۲۰ میلیون سهم در نماد “کازرو” یکشنبه ۲۹ آبان از طریق کارگزاری توسعه فردا عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۱۰۱۰ تومان، قیمت پایه کل ۱۲۱.۲ میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت ۱۲.۱ میلیارد تومان تعیین شده است.

کارگزار خریدار باید سپردۀ حضور در رقابت معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل را بصورت نقد یا ضمانتنامۀ بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز و یا تحویل داده و تأییدیه را به معاونت نظارت بازار فرابورس ارائه دهد.

https://ipna.news/162710کپی شد!