انتصاب سرپرست شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

با حکم علی عسكري مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،افشین کیانی به سمت سرپرست شرکت پالایش گاز یادآوران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس همچنین در این حکم از خدمات و تلاش های دلجوان قدرتی مدیرعامل سابق قدردانی کرد.

در سوابق اجرایی و مدیریتی افشین کیانی، سمت هایی چون سرپرست و رئیس مجتمع شرکت پتروشیمی اروند به چشم می خورد.

https://ipna.news/162676کپی شد!