برنامه عرضه محصولات امروز ۱۶ آبان بورس کالا + جدول

تالار بورس کالا برنامه عرضه‌های امروز محصولات نفتی، شمش آلیاژی، پتروشیمی و طلا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا): امروز دوشنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱ بورس کالا میزبان محصولات نفتی، شمش آلیاژی، پتروشیمی و طلا است. در تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه روغن پایه SN ۵۰۰، SN ۶۰۰، برائت استاک و SN ۱۵۰ است.

تالار صنعتی نیز میزبان عرضه شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵) ۵ SP، شمش آلیاژ ADC ۱۲، شمش بلوم طول کوتاه (۵ SP (۱۵۰*۱۵۰، ورق گرم HR، ورق سرد B، شمش آلیاژ LM ۲، ورق رنگی، ورق قلع اندود و ورق گالوانیزه G است.

تالار پتروشیمی میزبان عرضه نخ پلی استر SD ۲۵۰ D ۴۸ FAA، پلی پروپیلن نساجی RG ۱۱۰۲ XK، پلی پروپیلن فیلم RG ۱۱۰۴ K، نخ پلی استر مشکی DDB ۲۵۰ D ۴۸ FAA، پلی پروپیلن RP ۲۷۰ G و پلی وینیل کلراید S ۶۵ است.

در تالار طلا نیز شمش طلا ۹۹۷، شمش طلا ۹۹۸ و شمش طلا ۹۹۹ عرضه می‌شود و تالار سیمان میزبان عرضه سیمان سفید / کیسه ۵۰، سیمان سفید / کیسه ۲۵، سیمان سفید / یسه ۲۰، سیمان سفید، سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰، سیمان پوزولانی ویژه، سیمان تیپ ۵، سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰، سیمان بنایی (MC) /کیسه ۵۰، سیمان مرکب / کیسه ۵۰، سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰، سیمان کامپوزیت PCC/کیسه ۵۰ است.

تاریخ عرضه نام کالا تالار
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ روغن پایه SN۵۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ روغن پایه SN۶۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ روغن پایه برائت استاک تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ روغن پایه SN۱۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ روغن پایه SN۱۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ روغن پایه SN۵۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ روغن پایه SN۵۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش آلیاژ ADC۱۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم طول کوتاه (۵SP(۱۵۰*۱۵۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم طول کوتاه (۱۵۰*۱۵۰)۳sp تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ورق گرم HR تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ورق سرد B تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش آلیاژ LM۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ورق رنگی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ورق قلع اندود تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان بنایی (MC)/کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان کامپوزیت PCC/کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴ تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ نخ پلی استر SD۲۵۰D۴۸FAA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن فیلم RG۱۱۰۴K تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XL تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی RG۳۲۱۲E تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ نخ پلی استر مشکی DDB۲۵۰D۴۸FAA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ نخ پلی استر مشکی DDB۲۵۰D۴۸FAA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ نخ پلی استر SD۴۸۵D۹۶FAA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰J تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰L تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰G تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی EPX۵۴۸T تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۰R تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی RPX۳۴۵S تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۵S تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن RP۲۷۰G تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی EPX۳۱۳۰UV تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی PNR۲۳۰C تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰J تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی HP۵۶۵S تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی EPC۴۰R تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی C۳۰S تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۰R تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی ZB۵۴۸R تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی ZB۴۴۵L تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲R تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۰J تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن نساجی ZH۵۱۰L تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰C تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی ZB۳۳۲C تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی ZR۳۴۰R تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ نخ پلی استر ۴۸F۱۸۰DTA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ نخ پلی استر ۹۶F۵۶۰DTA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ نخ پلی استر ۹۶F۵۶۰DTB تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ نخ پلی استر ۴۸F۲۸۰DTA تالار پتروشیمی
https://ipna.news/162642کپی شد!