سهم «صندوق نفت» در «هلدینگ خلیج فارس» به ۳۹ درصد رسید

تحکیم روند تامین نقدینگی و منابع لازم برای استمرار فرایند پرداخت به موقع و منظم، مستمری و مقرری بازنشستگان هدف صندوق نفت از افزایش سهم این صندوق در هلدینگ خلیج فارس است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، «عبدالحسین بیات» در اولین واکنش به خرید بلوک دوازده درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، گفت: با هدف توسعه‌ی منابع پایدار برای صندوق‌ها، بلوک دوازده درصدی هلدینگ خلیج‌فارس خریداری شد که این خرید منجر به تحکیم روند تامین نقدینگی و منابع لازم برای استمرار فرایند پرداخت به موقع و منظم، مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت، مبنای انجام همه امور توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری صندوق‌هاست.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، افزود: در چارچوب توسعه راهبرد سرمایه‌گذاری‌های پایدار، گروه صندوق‌ها «بلوک ۱۲ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس» را به میزان سهم ۲۶.۳ درصدی پیشین خود افزود و اکنون مجموعه سهام شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در هلدینگ خلیج‌فارس به حدود ۳۹ درصد رسیده است.

https://ipna.news/162572کپی شد!