سند راهبردی پدافند غیرعامل در صنعت پتروشیمی کشور تدوین شد

رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شناسایی مسائل اساسی پدافندی خبر داد و گفت: راهبردهای کلیدی و سیاست های کلان پدافند غیر عامل صنعت پتروشیمی تدوین شده است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،ناصر جمشیدی رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی همزمان با هفته پدافند غیرعامل  اظهارکرد: فعالیت های حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری شامل موارد مختلفی است که از سوی صنعت پتروشیمی ایران مورد توجه ویژه ای قرار دارد.

وی ادامه داد: انجام ارزیابی و گپ آنالیز سیستم مدیریت شرایط اضطراری شرکت های پتروشیمی، رتبه بندی شرکت های مورد بررسی به لحاظ وضعیت سیستم مدیریت شرایط اضطراری، ارائه پکیج اختصاصی برای هر شرکت به منظور بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت شرایط اضطراری و تدوین نقشه راه بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت شرایط اضطراری شرکت های مورد بررسی از جمله مواردی است که مورد توجه قرار دارد.

ارتقا پدافندغیر عامل و مدیریت شرایط اضطراری در شرکت های تولید کننده محصولات استراتژیک پتروشیمی

جمشیدی با تاکید بر الزام شرکت های پتروشیمی به رعایت دستورالعمل های ابلاغی اظهارکرد: بر براساس مطالعه انجام شده در خصوص شناسایی و اولویت بندی محصولات استراتژیک صنعت پتروشیمی با رویکرد زنجیره تامین نیاز های داخل کشور در شرایط اضطراری ۱۵ شرکت در زمره شرکت های اصلی تامین کننده محصولات استراتژیک مورد نیاز داخل کشور قرار گرفتند و شرکت دماوند انرژی عسلویه ، شرکت پتروشیمی بندرامام، شرکت مبین انرژی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی کارون، شرکت پتروشیمی پردیس ، شرکت پتروشیمی تندگویان، شرکت پتروشیمی انتخاب، شرکت پتروشیمی اروند، شرکت پتروشیمی پارس ،  شرکت فجرانرژی خلیج فارس ، شرکت پتروشیمی شازند ، شرکت پتروشیمی شیراز ،شرکت پتروشیمی تبریز ، شرکت پتروشیمی خراسان ، شرکت پتروشیمی بیستون در این فهرست قرار دارند.

وی افزود: با توجه اهمیت پایداری تولید پایش و پیشبرد اهداف در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری از سال ۱۳۹۹ پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان طرح پایلوت و پیشرو انتخاب شد و در سال جاری در خصوص سایر شرکت ها طرح ارتقا پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری با در نظر گرفتن محور های زیر در دستور کار قرار گرفت:

جمشیدی ادامه داد: حوزه پدافند غیر عامل در محور های مقابله غیر نظامی، امنیت سایبری، نظام امنیتی همچنین در مدیریت شرایط اضطراری عناصر کلیدی سیستم مدیریت شرایط اضطراری ، سیستم فرماندهی صحنه  و سیستم های اعلان و اطفاء و ناوگان آتش نشانی  قراردارند.

تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل برای صنعت پتروشیمی کشور

رئیس پدافندغیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که هدف از تدوین سند راهبردی و نقشه راه پدافند غیرعامل برای صنعت پتروشیمی کشور، شناسایی چالش‌ها و مسائل اساسی پدافندی این صنعت و تبیین راهبردهای کلیدی و سیاست‌های کلان پدافند غیرعامل با هدف رفع مسائل اساسی به عنوان خطوط اصلی جهت مدیریت کارآمد و تحقق هرچه بیشتر طرح‌ها در سطوح پائین‌تر بوده  است.

تدوین دستورالعمل‌ها و الزامات مورد نیاز در حوزه پدافند غیرعامل در صنایع پتروشیمی ایران

رئیس پدافندغیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: با توجه به عدم وجود الزامات جامع و دسته بندی شده پدافند غیرعامل در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و به منظور ایجاد انسجام و وحدت رویه در اقدامات پدافند غیرعامل در سطح شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این کار در دستور کار قرار گرفته و شرح خدمات آن با نظر خبرگان تهیه شد و مورد تایید سازمان پدافند غیرعامل قرار گرفت
 تدوین الزامات و راهنما های سیستم مدیریت شرایط اضطرای در صنعت پتروشیمی

جمشیدی با بیان این که تنوع و تکثر در نحوه اجرا و پیاده سازی الزامات مدیریت شرایط اضطراری می تواند وحدت رویه را در شرکت صنایع ملی پتروشیمی خدشه دار کند گفت: از همین رو، ضروری است که تمامی شرکت های پتروشیمی، با تبعیت از یک راهنما و سند مادر، الزامات مدیریت شرایط اضطراری خویش را شناخته و بر همان اساس، نسبت به پیاده سازی آن اقدام کنند در این راستا تدوین الزام ها و راهنما های سیستم مدیریت شرایط اضطراری به قرار زیر در دست تهیه است.

وی با اشاره به اهمیت خط لوله اتیلن غرب اظهار کرد: نظر به نقش حیاتی خط لوله انتقال اتیلن در تحکیم زنجیره تولید پتروشیمی های غرب کشور، انجام مطالعات پدافند غیر عامل این خط لوله طبق بخش های زیر در دست اجرا است و جمع آوری و ارزیابی اطلاعات و داده‌ها، تحلیل تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها و پیامدها، ارزیابی و تحلیل ریسک آفندی و برنامه مدیریت ریسک آفندی و ارائه راهکارها، تدوین ضوابط حریم خط لوله انجام شده است.

رئیس پدافندغیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص اقدامات انجام شده به منظور پیاده سازی برنامه های بسته عملیاتی HSE وزارت نفت در جزیره خارگ و سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطرای نیز گفت: پیاده سازی سیستم فرماندهی صحنه، بروز رسانی سیستم جامع مدیریت شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، انجام مطالعات جامع پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و اجرای برنامه های مختلف در راستای ارتقای وضعیت پدلفندغیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری بروز رسانی سیستم جامع مدیریت شرایط اضطراری جزیره خارگ وهمکاری و همراهی در انجام مطالعات جامع پدافند غیرعامل جزیره خارگ انجام شده است.

https://ipna.news/162548کپی شد!