عملکرد شاراک در دوره ۷ ماهه چگونه بود؟

بررسی درآمد پتروشیمی اراک در دوره ۷ ماهه نشان از رشد ۲۴ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال دارد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،پتروشیمی اراک با کسب درآمد ۱۸۳۷.۱ میلیارد تومانی در مهرماه به جمع فروش ۱۳۷۵۴.۲ میلیارد تومانی در دوره ۷ ماهه رسیده که ۲۴ درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است.

فروش داخلی از نظر مقداری ۱۹ درصد افزایش داشته و فروش صادراتی با افت ۸ درصدی مقداری به درآمد ۴۶۶۲.۲ میلیارد تومان رسیده که ۵ درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است.

میانگین نرخ فروش محصولات داخلی ۱۸ درصد و محصولات صادراتی ۲۳ درصد افزایش داشته است.

https://ipna.news/162542کپی شد!