شپدیس در اولین ماه ازسال مالی خود چه کرد؟

پتروشیمی پردیس شپدیس در اولین ماه از سال مالی خود افزایش ۱۹ درصدی درآمد‌ها نسبت به ماه مشابه در سال مالی قبل را داشته است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،پتروشیمی پردیس در اولین ماه از سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ درآمد ۲۷۸۲.۲ میلیارد تومانی داشته که ۱۹ درصد بیشتر از ماه مشابه قبلی است.

۲۶۱۶.۹ میلیارد تومان مربوط به فروش صادراتی و ۱۶۵.۲ میلیارد تومان به فروش داخلی اختصاص داشته است.

 

https://ipna.news/162538کپی شد!