افزایش ۱۶ درصدی فروش یک شرکت پتروشیمی

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شاراک منتشر شد.

 

 شرکت پتروشیمی شازند طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۱۸,۳۷۱,۳۰۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند.

براساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شرکت شاراک مشخص شد. شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۱۸,۳۷۱,۳۰۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۶% افزایش داشته است.

«شاراک» با سرمایه ثبت شده ۸,۰۶۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۳۷,۵۴۲,۶۵۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴% رشد داشته است.

افزایش ۱۶ درصدی فروش یک شرکت پتروشیمی

منبع: کدال ۳۶۰

کد خبر
https://ipna.news/162527کپی شد!