بررسی هفتگی از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

وضعیت سهام پتروشیمی ها نشان می دهد که از میان ۳۲ سهم قابل خرید و فروش، ۳۰ سهم با کاهش قیمت مواجه شدند و تنها ۲ سهم افزایش قیمت داشتند.

 

 اولین هفته کاری از دومین ماه پاییز (۳۰ مهر – ۴ آبان) یکی از هفته های سخت برای سرمایه گذاران بازار سرمایه بود. در نتیجه شاخص معاملات در آغاز هفته عدد یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد را نشان می داد ؛ در پایان معاملات روز چهارشنبه به یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد رسید .

به این ترتیب سهامداران بورس به طور میانگین ۵.۲ درصد زیان هفتگی داشتند.

وضعیت سهام این هفته پتروشیمی ها نشان می دهد که از میان ۳۲ سهم قابل خرید و فروش، ۳۰ سهم با کاهش قیمت مواجه شدند و تنها ۲ سهم افزایش قیمت داشتند. نماد دو پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و خراسان (خراسان) در این هفته باز شدند.

بیشترین سود

همانطور که بیان شد در این هفته ۲ سهم با افزایش قیمت روبرو شدند. پتروشیمی نیمه کاره ممسنی که چندین هفته با کاهش قیمت نزدیک به ۱۰ درصد زیانده ترین سهم بود، به اندازه ای افت قیمت پیدا کرده که سهمش برای بعضی از خریداران ارزشمند تلقی می شود و همین موضوع کمی تمایل به خرید و افزایش قیمت را برای این سهم آن هم در بازار فعلی سبب شده است. آریا ساسول (آریا) هم سهم دیگری بود که با سود ۱.۶ درصدی خود راهی بجز دیگر سهم های پتروشیمی در پیش گرفت.

دو سهم پرسود این هفته به ترتیب عبارت است از:

نماد درصد سود قیمت ابتدای هفته قیمت پایانی وضعیت نهایی

آریا ۱.۶ ۶۳۹۵۰ ۶۵۰۰۰ –
ممسنی ۰.۸ ۸۶۴۰ ۸۷۱۰ –

بیشترین زیان

همان طور که گفته شد این هفته ۳۰ سهم از میان سهام پتروشیمی با زیان مواجه شدند که زیان ۱۲ سهم کمتر از ۵ درصد بود، ۱۲ سهم بین ۵ تا ۱۰ درصد زیان داشتند و ۶ سهم نیز زیانی بیش از ۱۰ درصد را ثبت کردند که زیانی چشمگیر بود.

پتروشیمی فن آوران (شفن) که چند هفته ای بود روی مدار افزایش قیمت بود این هفته زیان هنگفت ۱۶ درصدی را ثبت کرد و به نظر می رسد که پتروشیمی غدیر (شغدیر) را که یکی از سهامداران اصلی خود است، را هم همراه خویش به زیان ۱۵.۳ درصدی کشاند.

پنج سهم پرزیان این هفته به ترتیب عبارت است از:

نماد درصد زیان قیمت ابتدای هفته قیمت پایانی وضعیت نهایی

شفن ۱۶ ۵۹۷۰ ۵۰۱۰ –
شغدیر ۱۵.۳ ۵۷۹۵۰ ۴۹۰۷۰ –
زاگرس ۱۴.۷ ۱۰۵۵۵۰ ۹۰۰۵۰ –
پترول ۱۱.۳ ۱۸۴۸ ۱۶۴۰ –
شاروم ۱۰.۹ ۱۳۸۴۰ ۱۲۳۳۰ –

چشم انداز هفته آینده

مسئولان بازار بورس وعده هایی برای بازگشت امید و اعتماد به بازار سرمایه داده شده که این هفته تاثیر آن را خواهیم دید. اگرچه همچنان می توان ادعا کرد که بورس برای سرمایه گذاری های دراز مدت بازار مطلوبی است.

https://ipna.news/162517کپی شد!