چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

تالار پتروشیمی میزبان عرضه پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J، پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA و پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L است و در تالار حراج باز نیز سولفور مولیبدن عرضه خواهد شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، امروز _دوشنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۱_ تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه لوب کات سبک، گوگرد گرانوله، روغن پایه SN۳۵۰، قیر ۶۰۷۰ و گوگرد گرانوله است.

تالار صنعتی نیز میزبان عرضه محصولاتی چون شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP، شمش آلیاژ ADC۱۲ و مس مفتول است.

سیمان تیپ ۵، سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ و سیمان پوزولانی ویژه در تالار سیمان و در تالار طلا، شمش طلا ۹۹۷، ۹۹۸ و ۹۹۹ عرضه می‌شود.

کارا تک کابین و دو کابین در تالار خودرو عرضه خواهد شد.

تالار پتروشیمی میزبان عرضه پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J، پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA و پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L است.

در تالار حراج باز نیز سولفور مولیبدن عرضه خواهد شد.


تاریخ عرضه نام کالا تالار عرضه کننده قیمت پایه نوع ارز واحد
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۱۱۰,۳۸۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۱۰۷,۵۸۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۲۴,۸۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ روغن پایه SN۵۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پارس ۲۵۹,۲۷۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ روغن پایه SN۳۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت بهران ۲۵۱,۴۹۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ روغن پایه SN۵۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت بهران ۲۵۹,۲۷۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ روغن پایه SN۵۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت سپاهان ۲۵۹,۲۷۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی اسپادانا قیر پاسارگاد ۹۸,۹۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۲۴,۸۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۱۰۹,۷۳۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ روغن پایه SN۶۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۲۵۹,۲۷۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ روغن پایه SN۵۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی روان سازان اطلس ۲۵۹,۲۷۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۱۱۲,۵۹۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ روغن پایه SN۱۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۲۸۷,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ روغن پایه برائت استاک تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۴۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت اصفهان ۱۱۰,۳۸۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت اصفهان ۲۴,۸۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۶۵,۸۹۴ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۶۵,۸۹۴ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۶۵,۸۹۴ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۴۵,۹۸۹ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۹,۸۶۵,۸۹۴ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۹,۸۹۳,۰۰۰ ریال ۱ گرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی تعاونی ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت ۱۲۸,۴۴۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد خوزستان ۱۳۱,۷۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد سپهر سبلان ۱۳۴,۳۹۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش آلیاژ ADC۱۲ تالار صنعتی مهندسی آذر صنعت گلپایگان ۷۸۷,۳۳۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش آلیاژ LM۲ تالار صنعتی مهندسی آذر صنعت گلپایگان ۷۵۴,۵۳۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP تالار صنعتی فولاد زرند ایرانیان ۱۲۷,۸۲۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مس مفتول تالار صنعتی گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان ۲,۴۵۶,۵۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش آلیاژ LM۱۳ تالار صنعتی مهندسی آذر صنعت گلپایگان ۹۸۴,۱۷۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی مجتمع فولاد البرز ناب آرش ۱۳۱,۷۵۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق ۱۳۵,۷۱۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش آلیاژ AS۹U۳ تالار صنعتی آلومینیوم ایران ۷۸۰,۷۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۰,۷۸۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۰,۷۸۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۰,۷۸۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی پرتو صنعت شرق ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی مجتمع فولادشمش نگین مشهد ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی فولاد بوتیای ایرانیان ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مس مفتول تالار صنعتی دنیای مس کاشان ۲,۴۵۶,۵۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی مجتمع ذوب آهن فولاد خزر ۱۳۴,۳۹۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد سیرجان ایرانیان ۱۲۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مس مفتول تالار صنعتی صنایع مس کاوه ۲,۴۵۶,۵۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی مجتمع ذوب آهن فولاد خزر ۱۳۴,۳۹۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد سیرجان ایرانیان ۱۲۹,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی فولاد سیرجان ایرانیان ۱۲۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی آهن و فولاد ارفع ۱۳۵,۷۱۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی ذوب بریس ۱۳۰,۸۷۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی ذوب آهن البرز غرب ۱۳۳,۷۴۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش آلیاژ ADC۱۲ تالار صنعتی آریا کابل فدک ۷۸۷,۳۳۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی صنایع صدرا فولاد کاویان ۱۳۳,۵۲۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی پارمیدا پولاد ایساتیس ۱۳۰,۱۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی حدید گستر ایساتیس ۱۳۴,۱۹۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس ۱۲۸,۷۳۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی تولیدی فولاد اسپریس تجارت ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد کویر دامغان ۱۲۹,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی مجتمع فولاد خراسان ۱۳۵,۷۱۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP تالار صنعتی پارمیدا پولاد ایساتیس ۱۳۰,۱۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی اروم شمش سبلان ۱۳۰,۴۳۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۰,۷۸۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی معدنی و صنعتی چادر ملو ۱۳۵,۷۱۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد زرند ایرانیان ۱۲۷,۸۲۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مس مفتول تالار صنعتی آریا کابل فدک ۲,۴۵۶,۵۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مس مفتول تالار صنعتی گیل راد شمال ۲,۴۵۶,۵۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش آلیاژ AS۹U۳ تالار صنعتی آمیتیس آلومینیوم گلپایگان ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی مجتمع جهان فولاد سیرجان ۱۲۹,۷۸۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی غلتک سازان سپاهان ۱۲۹,۲۲۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی مجتمع جهان فولاد سیرجان ۱۲۹,۷۸۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مس مفتول تالار صنعتی گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی ۲,۴۵۶,۵۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مس مفتول تالار صنعتی گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی ۲,۴۵۶,۵۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۱۳۰,۸۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی آلیاژ شمش یزد ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی صنایع نورد حدید صدرا ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۱۳۰,۸۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی تولیدی صنعتی اصفهان در ۱۳۰,۸۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP تالار صنعتی ذوب و نورد زرفام ۱۲۸,۸۷۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی صنایع صدرا فولاد کاویان ۱۳۳,۵۲۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP تالار صنعتی ذوب و نورد زرفام ۱۲۸,۸۷۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی ذوب و نورد زرفام ۱۲۸,۸۷۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ تالار صنعتی صنایع صدرا ذوب ۱۳۰,۶۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم طول کوتاه (۱۵۰*۱۵۰)۴sp تالار صنعتی ذوب و نورد زرفام ۱۲۸,۸۷۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی گروه صنعتی پارس بوتیل یزد ۱۳۱,۷۵۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ تالار صنعتی پردیس صنعت زنده رود ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی مجتمع فولاد آذر حدید بناب ۱۳۳,۷۴۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد زرند ایرانیان ۱۲۷,۸۲۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش آلیاژ ADC۱۲ تالار صنعتی آمیتیس آلومینیوم گلپایگان ۷۸۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی اطمینان فولاد اسپادان ۱۳۱,۳۲۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی اطمینان فولاد اسپادان ۱۳۱,۳۲۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی گروه صنعتی پارس بوتیل یزد ۱۳۱,۷۵۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP تالار صنعتی ایده آل شمش کویر ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد بوتیای ایرانیان ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP تالار صنعتی فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۰,۷۸۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مس مفتول تالار صنعتی ژرف نگار کاوش مهر ۲,۴۵۶,۵۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی ذوب آهن آسیا ۱۲۹,۸۵۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیم و مفتول مسی تالار صنعتی بین المللی راشا مهر نیکان ۲,۵۳۰,۲۷۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی تولید فولاد تارا شمش یزد ۱۳۱,۳۲۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۰,۷۸۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی مجتمع فولاد سامان یزد ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی سپند صنعت کاوه ظفربناب ۱۳۵,۷۱۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ تالار صنعتی تولید فولاد تارا شمش یزد ۱۳۱,۳۲۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی فولاد سهند آذر آسیا ۱۳۱,۱۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش آلیاژ LM۲ تالار صنعتی آمیتیس آلومینیوم گلپایگان ۷۴۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مس مفتول تالار صنعتی فرآوری مس درخشان تخت گنبد ۲,۴۵۶,۵۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی مجید نورشرق ۱۳۳,۷۴۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی گروه مهندسین بهروش ۱۳۰,۵۶۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی پولاد شمش آریا ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی ایده آل شمش کویر ۱۲۷,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند ۱۳۱,۶۴۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ایلام ۵,۰۸۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید تالار سیمان سیمان سفید بنوید ۱۱,۷۹۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان آرتا اردبیل ۵,۷۰۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان سیمان بجنورد ۳,۵۳۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان بهبهان ۶,۹۹۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان سیمان بهبهان ۵,۳۷۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان کامپوزیت PCC/کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۵,۳۸۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ارومیه ۵,۷۷۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان لارستان ۱۱,۴۸۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان سیمان لارستان ۹,۹۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اصفهان ۵,۱۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان سیمان اصفهان ۳,۷۹۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شرق ۵,۴۳۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خاش ۶,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان سیمان ساوه ۱۵,۲۰۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید تالار سیمان سیمان ساوه ۱۲,۵۸۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ساوه ۱۲,۷۵۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان سیمان ساوه ۱۸,۹۸۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان سیمان سفید نی ریز ۱۰,۵۴۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان سیمان سفید نی ریز ۱۳,۰۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید تالار سیمان سیمان سفید نی ریز ۱۲,۰۲۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سفید نی ریز ۹,۳۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۰ تالار سیمان سیمان سفید نی ریز ۱۲,۴۴۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۴,۹۱۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان بنایی (MC)/کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۴,۷۹۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۴,۷۹۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان سیمان سفید شرق ۱۲,۲۰۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان سیمان سفید شرق ۱۵,۹۰۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۰ تالار سیمان سیمان سفید شرق ۱۵,۹۳۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید تالار سیمان سیمان سفید شرق ۸,۳۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۴,۹۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان سیمان لارستان ۱۱,۸۰۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید تالار سیمان سیمان لارستان ۷,۷۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان سیمان کردستان ۵,۴۷۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۶,۱۰۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سفید شرق ۱۲,۹۵۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان شرکت سیمان خوزستان ۵,۹۷۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان خوزستان ۶,۸۳۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان دورود ۵,۱۷۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان دورود ۵,۲۳۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۶,۸۳۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان بجنورد ۴,۷۹۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان آرتا اردبیل ۵,۸۲۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان بجنورد ۴,۹۴۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید تالار سیمان سیمان سفید ارومیه ۱۲,۰۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان سیمان سفید ارومیه ۱۶,۸۹۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سفید ارومیه ۱۴,۸۴۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان توسعه ماهان کرمان ۵,۷۳۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان سیمان تهران ۱۲,۵۱۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان سیمان تهران ۵,۲۵۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان تهران ۵,۱۳۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۴,۷۹۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۴,۲۵۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان هگمتان ۴,۸۱۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پرتلند آهکی تالار سیمان سیمان هگمتان ۳,۸۲۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان سیمان خمسه ۳,۴۵۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خمسه ۵,۵۵۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان صنایع سیمان زابل ۵,۱۸۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۴,۷۹۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان زابل ۶,۲۳۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان سیمان خاش ۵,۳۲۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی تالار سیمان سیمان ساوه ۴,۵۰۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ساوه ۵,۸۱۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۵,۶۵۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۷,۰۱۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۳,۵۳۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان سیمان فارس ۶,۰۴۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس ۷,۰۶۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید تالار سیمان سیمان اکباتان ۱۲,۳۴۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان سیمان اکباتان ۱۶,۹۳۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اکباتان ۱۴,۳۰۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان سیمان ممتازان کرمان ۵,۱۴۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ممتازان کرمان ۶,۱۸۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید تالار سیمان گروه صنایع سیمان کرمان ۶,۵۸۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۰ تالار سیمان گروه صنایع سیمان کرمان ۸,۷۲۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان گروه صنایع سیمان کرمان ۸,۳۳۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۵,۴۹۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان گروه صنایع سیمان کرمان ۶,۰۱۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان گروه صنایع سیمان کرمان ۷,۰۱۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۵,۷۷۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۵,۷۰۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۳,۴۵۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۴,۱۰۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۵,۱۶۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان سیمان شاهرود ۵,۰۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ کارا تک کابین تالار خودرو بهمن موتور ۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ عدد
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ کارا دو کابین تالار خودرو بهمن موتور ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ عدد
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۸۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۴۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۴۷,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۲۱,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۴,۰۳۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۹۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۸۱۶,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۴۳,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۶۶,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۳۷,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴ تالار حراج باز پتروشیمی اروند ۲۳۲,۲۰۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت بندرعباس ۶۸,۶۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ تختال C تالار حراج باز فولاد خوزستان ۱۳۱,۳۶۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ تختال C تالار حراج باز فولاد جهان آراء اروند ۱۳۱,۳۶۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت تبریز ۶۵,۳۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۴,۰۵۳,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت اصفهان ۶۵,۳۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۴,۰۴۸,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۶۴,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۵۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۴,۱۰۶,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۸۸,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۳,۹۶۳,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۴,۰۶۹,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ملی صنایع مس ایران ۴,۰۱۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت تهران ۶۵,۳۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۲۸۴,۵۲۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۲۹۴,۸۴۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L تالار پتروشیمی دی آریا پلیمر ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی ZR۳۴۰R تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۳۱۰,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی ZB۳۳۲C تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۳۲۲,۷۰۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی ZB۴۴۵L تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۳۰۹,۸۰۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰J تالار پتروشیمی دی آریا پلیمر ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی ZB۵۴۸R تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۲۸۹,۶۸۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نخ پلی استر مشکی DDB۲۵۰D۴۸FAA تالار پتروشیمی هشت بهشت کیش ۴۸۶,۳۱۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نخ پلی استر مشکی DDB۲۵۰D۴۸FAA تالار پتروشیمی پشمینه کویر ۴۸۶,۲۱۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نخ پلی استر SD۴۸۵D۹۶FAA تالار پتروشیمی پشمینه کویر ۴۴۷,۲۲۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲R تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۰J تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی ZH۵۱۰L تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰J تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی RPX۳۴۵S تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۳۱۰,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۵S تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۳۱۰,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن RP۲۷۰G تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۳۳۰,۴۴۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی EPX۳۱۳۰UV تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۳۱۰,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۲۸۴,۵۲۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰L تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۲۸۹,۶۸۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۲۸۹,۶۸۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی EPX۵۴۸T تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۲۸۹,۶۸۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۰R تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۳۱۰,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی اروند ۲۰۷,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L تالار پتروشیمی مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۷۵۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نخ پلی استر ۴۸F۲۸۰DTA تالار پتروشیمی پلی اکریل ایران ۴۱۷,۴۲۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نخ پلی استر ۴۸F۲۸۰DTB تالار پتروشیمی پلی اکریل ایران ۴۰۰,۷۲۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نخ پلی استر ۴۸F۲۸۰DTC تالار پتروشیمی پلی اکریل ایران ۳۸۶,۱۱۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نخ پلی استر ۴۸F۱۸۰DTA تالار پتروشیمی پلی اکریل ایران ۴۳۷,۴۲۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نخ پلی استر ۹۶F۵۶۰DTA تالار پتروشیمی پلی اکریل ایران ۴۱۹,۳۸۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰ تالار پتروشیمی پلی نار ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی PNR۲۳۰C تالار پتروشیمی پلی نار ۳۳۲,۲۴۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی اروند ۲۰۷,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۲۰۷,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۲۰۷,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK تالار پتروشیمی مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۷۵۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن فیلم RG۱۱۰۴K تالار پتروشیمی مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال ۲۸۴,۵۲۹ ریال ۷۵۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XL تالار پتروشیمی مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۷۵۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی RG۳۲۱۲E تالار پتروشیمی مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال ۳۳۲,۲۴۹ ریال ۷۵۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی غدیر ۲۰۷,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نخ پلی استر SD۴۸۵D۹۶FAA تالار پتروشیمی هشت بهشت کیش ۴۴۰,۳۷۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰G تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۲۹۰,۲۰۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰C تالار پتروشیمی صنعتی نوید زر شیمی ۳۳۲,۲۴۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی EPC۴۰R تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۸۹,۶۸۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی C۳۰S تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۰R تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون ۳۱۰,۳۲۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون ۲۸۴,۵۲۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی HP۵۰۰J تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰J تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون ۲۸۰,۶۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم

 

کد خبر
https://ipna.news/162496کپی شد!