بازدید مدیرعامل بانک صادرات ایران از پتروشیمی بندرامام

مدیرعامل بانک صادرات ایران در راس هیاتی متشکل از مدیران ارشد کشوری و استانی این بانک جهت ارتقاء سطح همکاری های فی‌ما‌بین از پتروشیمی بندرامام بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام ، روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه سیدضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران به همراه مدیران ارشد این بانک در مجتمع پتروشیمی بندرامام حاضر شدند و نشستی راهبردی و هم‌افزایی در مسائل اقتصادی و صنعتی را با سپهدار انصاری نیک مدیرعامل و دیگر مدیران ارشد شرکت برگزار کردند.

در این نشست مدیرعامل پتروشیمی بندرامام ضمن خیر مقدم به حاضرین و تبریک هفته وحدت ، تاریخچه و پیشینه شرکت را تشریح کرد و ظرفیت ها و پتانسیل‌های منحصر به فرد پتروشیمی بندرامام در عرصه های مختلف تولیدی ، صنعتی و ارزشی را عنوان نمود.

انصاری نیک همچنین روابط و تعامل حداکثری بین صنعت و بانک ها را موتور محرکه اقتصاد ملی برشمرد و استفاده مطلوب از فرصت های سازنده بین دو مجموعه را اصلی‌ترین رکن توسعه دانست.

در ادامه جلسه نیز مدیرعامل بانک صادرات ایران ، ویژگی‌های برجسته این بانک در سطح کشور و در صحنه‌های بین المللی را شرح داد و بر بکارگیری تمامی ظرفیت های این بانک در راستای تعالی تولید کشور تاکید کرد.

در پایان سیدضیاء امینی ، تعامل و هم‌افزایی شبکه بانکی با شبکه صنعتی کشور را پیش نیاز پویایی اقتصاد دانست و مباحث مختلفی را از نگاه ویژه بانک صادرات به حوزه اشتغال و تولید ، تصریح‌ کرد.

https://ipna.news/162466کپی شد!