احسان یونسیان به عنوان معاون پارک های پتروشیمیایی و توسعه صنایع تکمیلی پترول منصوب شد

با صدور حکمی احسان یونسیان به عنوان معاون پارک های پتروشیمیایی و توسعه صنایع تکمیلی پترول از سوی رشید قانعی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،

احسان یونسیان با حکم رشید قانعی به عنوان معاون پارک های پتروشیمیایی و توسعه صنایع تکمیلی گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد، متن حکم به شرح ذیل است :

جناب آقای احسان یونسیان

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «معاون پارک های پتروشیمیایی و توسعه صنایع تکمیلی» گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس منصوب می‌شوید.

پیشبرد طرح‌های راهبردی به منظور تکمیل زنجیره ارزش مطابق با اهداف و چشم‌انداز توسعه این صنعت، به منظور ارزش آفرینی در تولید و تنوع محصولات و راهبری فعالیت‌های مربوط به طرح‌های میان دستی و پائین دستی صنایع گروه در چارچوب وظایف توسعه‌ای با اولویت تکمیل طرح‌های دارای ارزش افزوده بالاتر از قبیل موارد ذیل مورد انتظار و تاکید است.

مطالعه و بررسی الگوهای موفق بین المللی پارک های پتروشیمیایی

مطالعه بازار هدف و نیازمندی های داخلی و خارجی در زنجیره ارزش محصولات

تعریف طرح ها با هدف تولید محصولات با ارزش افزوده در صنایع تکمیلی

برنامه­ریزی کنترل و نظارت برمهندسی، اجرا و پیشرفت طرح­ها با رویکرد انتقال فناوری و دانش فنی

حمایت از تولید کالا و تجهیزات ساخت داخل در طرح ها

اولویت بخشی به شرکت های دانش بنیان در جهت بومی سازی و توسعه فناوری داخلی

نظارت بر تنظیم بودجه و فعالیت‌های مالی طرح‌ها

امید است با استعانت از درگاه الهی و برنامه‌ریزی دقیق، در مدیریت و راهبری طرح‌ها و انجام وظایف و امور محوله موفق و مؤید باشید.​​​​​​​

رشید قانعی

نایب رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل

 

https://ipna.news/162429کپی شد!