رفع چالش‌های پتروشیمی مارون با منابع جدید خوراک

شرکت پتروشیمی مارون در راستای تامین ظرفیت خوراک رو به کاهش خود به دنبال منابع جدید گاز غنی از اتان می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، در طراحی اولیه گاز‌های سبک خروجی از کارخانه‌های گاز و گاز مایع ۱۵۰۰/۸۰۰/۷۰۰/۶۰۰/۴۰۰ به عنوان خوراک پتروشیمی مارون در نظر گرفته شده بود. گاز خروجی از NGL-۱۵۰۰ در حال حاضر جهت تزریق به میادین نفتی کرنج پارسی به ایستگاه‌های cs-۵۰۰/۶۰۰ ارسال می‌شود؛ لذا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تحویل گاز NGL-۱۵۰۰ را منوط به تامین و ارسال گاز جایگزین نموده است.

گاز سبک NGL-۱۵۰۰ به میزان حداقل ۴ میلیون نرمال متر مکعب در روز معادل ۱۶ درصد گاز ورودی سایت اهواز می‌باشد. از این رو جهت استفاده از این گاز نیاز به احداث یک خط لوله ۳۰ اینچ از NGL-۱۵۰۰ به ایستگاه گاز شهید مصطفوی می‌باشد تا گاز غنی شده از طریق خط م ۳۲ اینچ موجود به واحد اهواز انتقال گردد و دیگری خط ۱۶ اینچ جهت انتقال گاز جایگزین برای تزریق به کرنچ پارسی از IGAT ۶ می‌باشد.

پیمانکاران اجرایی هر دو خط ۳۲ اینچ رامپکو – ۱۶ اینچ جنوب تاسیسات مشخص شده و در حال خرید و کار‌های مهندسی پروژه می‌باشند.

https://ipna.news/162418کپی شد!