رشد ۳۶ درصدی درآمد پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در پنج ماهه نخست سال جاری در فروش مبلغی کل و پلیمری به ترتیب از رشد ۳۶ و ۳۲ درصدی برخوردار شده است.این افزایش ناشی از تغییر سیاست در حوزه فروش داخلی و صادراتی محصولات پلی اتیلنی شرکت امیرکبیر در کنار افزایش قیمت محصولات بوده است. در محصول پلی اتیلن سبک در ۵ ماهه؛ رکورد تولید از ابتدای راه اندازی بدست آمده است.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران ( ایپنا )؛ این مسئله به تغییر سیاست های حوزه فروش باز میگردد و خود را در افزایش ۱۲درصدی فروش داخلی مقداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خوبی نشان می دهد.
از دیگر دستاوردهای حاصله در ۵ ماهه ابتدای سال می توان به کاهش ۵۷ درصدی ضایعات محصول پتروشیمی امیرکبیر و رکورد دریافت خوراک با صرفه اقتصادی اتان از زمان راه اندازی نیز اشاره کرد .
پتروشیمی امیرکبیر تولیدکننده متنوع ترین گریدهای پلی اتیلن در کشور است که در سایت ۴ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در شهرستان بندرماهشهر قرار دارد.۵۲ درصد سهام این شرکت متعلق به هلدینگ توسعه سرمایه رفاه زیرمجموعه بانک رفاه کارگران متعلق به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.
https://ipna.news/162395کپی شد!