چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

در تالار پتروشیمی امروز اسید نیتریک، پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰، اسید ترفتالیک، سولفات سدیم، دوده صنعتی گرید N۳۳۰ و نخ پلی استر عرضه خواهد شد.

 

یکشنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار فرآورده‌های نفتی میزبان محصولاتی چون قیر MC۲۵۰، لوب کات سبک، اسلاک واکس سنگین ۱۶-۱۲، گوگرد گرانوله، لوب کات سنگین، PDA TAR
قیر ۶۰۷۰ است.

تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷، بیلت ۶۰۶۳-۷، هیدروکسید آلومینیوم، مس کم عیار (سرباره G )،مس کاتد و آهن اسفنجی بریکت عرضه خواهد شد.

در تالار سیمان، سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰، سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰، سیمان تیپ ۲ و سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ عرضه می‌شود.

وکیوم باتوم نیز درتالار حراج باز عرضه خواهد شد.

در تالار پتروشیمی امروز اسید نیتریک، پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰، اسید ترفتالیک، سولفات سدیم، دوده صنعتی گرید N۳۳۰ و نخ پلی استر عرضه خواهد شد.

تاریخ عرضه نام کالا تالار عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه حداقل عرضه قیمت پایه مکان تحویل نوع ارز واحد
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت همیار ایساتیس ۲۵ ۲۵ ۱۳۸,۰۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۷,۰۰۰ ۲۰ ۱۱۳,۵۵۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اسلاک واکس سنگین ۱۶-۱۲ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پارس ۲۴۰ ۲۴ ۱۳۸,۰۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اسلاک واکس سنگین ۴۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت بهران ۳۴۵ ۲۳ ۱۲۴,۲۶۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت آبادان ۴,۰۰۰ ۲۵ ۱۱۱,۳۲۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۱,۵۰۰ ۲۰ ۲۳,۲۶۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اسلاک واکس سبک ۵% تالار فرآورده‌های نفتی نفت سپاهان ۵۰۶ ۲۳ ۲۰۰,۰۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۱۲,۰۰۰ ۲۰ ۱۱۰,۶۶۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ PDA TAR تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۱,۳۰۰ ۲۶ ۸۱,۰۹۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اسلاک واکس سنگین پترولاتوم تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۱۵۶ ۲۶ ۲۵۰,۰۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۱,۰۰۰ ۲۰ ۹۸,۹۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۱,۲۰۰ ۲۰ ۹۸,۹۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ قیر PG۷۰۱۶ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۱,۰۰۰ ۲۰ ۹۸,۹۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ قیر ۴۰۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۳,۰۰۰ ۲۰ ۹۸,۹۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ گوگرد کلوخه تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت شیراز ۲۰۰ ۲۵ ۲۰,۴۵۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۳,۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۸,۴۹۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۱,۰۰۰ ۱۰۰ ۱۱۱,۳۲۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت بندرعباس ۱۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۸,۴۹۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت اصفهان ۱,۵۰۰ ۲۵ ۱۱۱,۳۲۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ تالار صنعتی آلومینیوم المهدی (عج) ۲۰۰ ۴۰ ۶۷۳,۶۹۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ تالار صنعتی آلومینیوم ایران ۶۰۰ ۴۰ ۶۷۸,۵۹۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ تالار صنعتی آلومینیوم ایران ۲۰۰ ۴۰ ۶۷۶,۴۹۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی آلومینیوم ایران ۳۰۰ ۲۵ ۷۵۲,۲۴۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ بیلت ۶۰۶۱-۷ تالار صنعتی کیهان پروفیل آریا ۴۰ ۱۰ ۷۵۹,۰۱۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ تالار صنعتی گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی ۲۵۰ ۴۰ ۶۷۸,۲۹۴ البرز ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی رهاورد آسان در اراک ۲۰ ۱۰ ۷۵۲,۲۴۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ تالار صنعتی آلومینیوم المهدی (عج) ۲۰۰ ۴۰ ۶۷۲,۴۹۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۶۵ تالار صنعتی آلومینیوم المهدی (عج) ۲۰۰ ۴۰ ۶۷۳,۳۹۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰p-۹۸ تالار صنعتی آلومینیوم المهدی (عج) ۶۰۰ ۴۰ ۶۴۸,۴۹۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی تولید روی بندرعباس ۱۰۰ ۴۰ ۸۰۰,۵۳۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ تالار صنعتی گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی ۲۵۰ ۴۰ ۶۷۸,۵۹۴ البرز ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان ۵۰۰ ۱۰ ۷۵۲,۲۴۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ هیدروکسید آلومینیوم تالار صنعتی آلومینای ایران ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۵۲,۴۸۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ مس کم عیار (سرباره G ) تالار صنعتی ملی صنایع مس ایران ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۳,۶۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ مس کم عیار (سرباره R) تالار صنعتی ملی صنایع مس ایران ۵۰۰ ۱۰۰ ۹,۳۵۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی کالسیمین ۱۵۰ ۴۰ ۸۰۰,۵۳۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش روی ۹۹.۹۸ تالار صنعتی کالسیمین ۳۰۰ ۴۰ ۸۰۸,۶۹۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش روی ۹۹.۹۶ تالار صنعتی کالسیمین ۳۰۰ ۴۰ ۷۹۲,۳۶۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ تالار صنعتی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ۵۰۰ ۴۰ ۶۷۸,۲۹۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی ملی سرب و روی ایران ۵۰ ۴۰ ۸۰۰,۵۳۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش روی ۹۹.۹۸ تالار صنعتی ملی سرب و روی ایران ۵۰ ۴۰ ۸۰۸,۶۹۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ مس کاتد تالار صنعتی ملی صنایع مس ایران ۴,۰۰۰ ۴۰ ۲,۰۵۶,۹۷۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ تالار صنعتی آلومینای ایران ۴۰۰ ۴۰ ۶۷۸,۲۹۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی ذوب روی بافق ۶۰ ۴۰ ۸۰۰,۵۳۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ بیلت ۶۰۶۳-۸ تالار صنعتی آلومراد ۲۰ ۱۰ ۷۴۹,۵۱۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ آهن اسفنجی بریکت تالار صنعتی صبا فولاد خلیج فارس ۴۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۸۶,۳۹۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ بیلت ۶۰۶۱-۸ تالار صنعتی گروه تولیدی ماهد آلومینیوم ۵۰ ۱۰ ۷۵۹,۰۱۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سپاهان ۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان نیزار قم ۱۴,۹۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سپاهان ۸,۰۰۰ ۴۰ ۶,۴۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ایلام ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۶,۱۱۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان داراب ۷,۰۰۰ ۴۰ ۶,۴۹۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان داراب ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۷,۲۱۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز ۸,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۰۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز ۱۲,۰۰۰ ۴۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان هرمزگان ۱۴,۰۰۰ ۴۰ ۶,۴۳۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان هرمزگان ۱۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۷۲۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۵,۰۰۰ ۴۰ ۶,۰۲۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان لار سبزوار ۲,۵۰۰ ۴۰ ۳,۵۳۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۵,۰۰۰ ۴۰ ۶,۴۹۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۷,۵۰۰ ۴۰ ۴,۲۹۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان سپهر قیر و کارزین ۲,۵۰۰ ۴۰ ۵,۹۶۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۳,۰۰۰ ۴۰ ۵,۱۵۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان لار سبزوار ۹,۰۰۰ ۱۰۰ ۵,۲۳۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کویر کاشان ۴,۵۰۰ ۴۰ ۶,۵۹۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کویر کاشان ۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۰۴۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کویر کاشان ۱,۵۰۰ ۴۰ ۶,۴۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان پیوند گلستان ۷,۰۰۰ ۴۰ ۵,۸۱۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سپهر قیر و کارزین ۸۰۰ ۴۰ ۶,۰۳۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان سپاهان ۱,۰۰۰ ۴۰ ۵,۲۴۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان پیوند گلستان ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۶,۵۵۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۷,۰۰۰ ۴۰ ۶,۴۰۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان سپاهان ۲۴,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شمال ۱۴,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان جوین ۲,۰۰۰ ۴۰ ۴,۰۰۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شرق ۴,۰۰۰ ۴۰ ۴,۵۶۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان فارس ۴,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۴,۲۰۰ ۴۰ ۴,۵۶۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۴,۰۰۰ ۱۰۰ ۵,۶۰۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس ۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۷۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان مازندران ۲۳,۵۰۰ ۱۰۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان توسعه ماهان کرمان ۲,۵۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان مازندران ۲۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شرق ۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۵,۶۰۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان فارس نو ۷,۵۰۰ ۴۰ ۶,۸۸۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۴,۳۲۰ ۴۰ ۳,۴۹۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس نو ۱۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۳۰۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تالار سیمان سیمان فارس نو ۴۰۰ ۴۰ ۷,۸۲۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس نو ۱۰۰ ۴۰ ۸,۰۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان هگمتان ۱۶,۰۰۰ ۴۰ ۶,۴۰۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شرق ۱۳,۰۰۰ ۴۰ ۴,۸۲۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان هگمتان ۱۳,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۹۸۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان بین‌المللی ساروج بوشهر ۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان زابل ۳,۵۰۰ ۴۰ ۵,۹۳۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ساوه ۲۰,۰۰۰ ۴۰ ۶,۷۴۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۱۱,۰۰۰ ۴۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کردستان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۵,۵۳۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان تولیدی سیمان فیروزکوه ۱۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۵۹۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان زابل ۷,۰۰۰ ۴۰ ۶,۶۴۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ساوه ۱۱,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۱۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۵,۴۷۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان تولیدی سیمان فیروزکوه ۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۷۷۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان سیمان ساوه ۵,۰۰۰ ۴۰ ۵,۹۵۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان گیلان سبز ۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۵,۶۰۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ساوه ۲,۰۰۰ ۴۰ ۶,۲۷۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان کردستان ۱,۵۰۰ ۴۰ ۵,۴۷۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۱,۰۰۰ ۴۰ ۵,۷۱۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان گیلان سبز ۷,۰۰۰ ۴۰ ۵,۶۳۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خزر ۱۵,۰۰۰ ۴۰ ۵,۱۳۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خزر ۱۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۵,۸۲۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۳,۰۰۰ ۴۰ ۵,۸۶۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۱,۰۰۰ ۴۰ ۶,۶۷۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان سیمان خزر ۳,۰۰۰ ۴۰ ۵,۷۶۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۵,۸۹۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۲,۰۰۰ ۴۰ ۵,۲۱۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان توسعه ماهان کرمان ۱,۰۰۰ ۴۰ ۶,۳۱۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان باقران ۴,۰۰۰ ۴۰ ۵,۴۳۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۲۵۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۴,۰۰۰ ۴۰ ۴,۸۵۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۸,۰۰۰ ۴۰ ۴,۹۰۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تی پ۲ تالار سیمان سیمان باقران ۳۰۰ ۴۰ ۴,۳۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۲,۰۰۰ ۴۰ ۵,۸۳۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان آبیک ۳۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۱۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان اردستان ۸,۰۰۰ ۵۰ ۵,۳۲۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان بین‌المللی ساروج بوشهر ۴,۵۰۰ ۴۰ ۶,۸۰۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خاش ۵,۵۰۰ ۴۰ ۶,۸۸۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان تهران ۳۷,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۳,۰۰۰ ۴۰ ۶,۵۱۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۲,۵۰۰ ۱۰۰ ۶,۵۸۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خاش ۵,۵۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان تهران ۲۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۷۰۰ ۴۰ ۶,۲۰۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان نیزار قم ۳,۱۵۰ ۴۰ ۶,۵۹۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان نیزار قم ۳,۴۵۰ ۴۰ ۴,۹۱۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۱۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۸۲۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ایلام ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۴,۳۱۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اردستان ۶,۰۰۰ ۵۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان آبیک ۳۰,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شاهرود ۱۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۵۵۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان آرتا اردبیل ۱۳,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۱۱,۰۰۰ ۴۰ ۶,۵۴۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان مند دشتی ۱۱,۰۰۰ ۱۰۰ ۵,۱۲۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شاهرود ۱۵,۰۰۰ ۴۰ ۵,۰۵۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۲,۴۰۰ ۴۰ ۴,۵۶۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان شرق ۱۱,۰۰۰ ۴۰ ۳,۵۴۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۱,۰۰۰ ۱۰۰ ۵,۴۳۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان کیاسر ۷,۰۰۰ ۵۰ ۶,۰۴۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان کیاسر ۳,۰۰۰ ۴۰ ۵,۶۰۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۵,۵۰۰ ۴۰ ۳,۶۹۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۳,۰۰۰ ۴۰ ۴,۸۸۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان بجنورد ۱۴,۰۰۰ ۴۰ ۴,۵۹۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۳,۰۰۰ ۴۰ ۶,۹۴۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فراز فیروزکوه ۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۷۷۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان بجنورد ۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۱۶۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان بجنورد ۸,۵۰۰ ۴۰ ۵,۷۹۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان بجنورد ۴,۰۰۰ ۴۰ ۵,۰۳۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان دورود ۴,۰۰۰ ۴۰ ۶,۰۲۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان دورود ۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۳۴۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۵,۲۷۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان آباده ۴۰۰ ۴۰ ۵,۴۷۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان خوزستان ۸,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان خوزستان ۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۵,۷۵۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان فراز فیروزکوه ۱۵,۰۰۰ ۴۰ ۶,۵۹۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کارون ۵۰۰ ۴۰ ۵,۲۷۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۳,۵۰۰ ۴۰ ۵,۵۷۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۵۰۰ ۴۰ ۶,۳۳۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۱۱,۰۰۰ ۴۰ ۵,۴۷۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان مند دشتی ۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۱۱۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۱۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کارون ۱,۰۰۰ ۴۰ ۴,۲۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان نائین ۲,۰۰۰ ۴۰ ۶,۲۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان نائین ۷۰۰ ۴۰ ۵,۸۵۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خمسه ۷,۰۰۰ ۴۰ ۶,۶۵۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خمسه ۲,۰۰۰ ۴۰ ۶,۲۳۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان بین‌المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۷۵۰ ۴۰ ۷,۳۰۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان بین‌المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۸,۷۰۰ ۴۰ ۸,۵۴۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ممتازان کرمان ۸,۰۰۰ ۵۰ ۶,۸۸۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ممتازان کرمان ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان ممتازان کرمان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۵,۴۷۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۳,۰۰۰ ۴۰ ۴,۸۷۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ارومیه ۵,۰۰۰ ۴۰ ۵,۱۵۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ارومیه ۳,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۳۹۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان ارومیه ۱۵,۰۰۰ ۴۰ ۵,۲۱۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ارومیه ۱۵,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۶۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان بین‌المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۵,۲۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان زنجان ۳۰۰ ۴۰ ۵,۵۸۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان شرکت سیمان زنجان ۹,۰۰۰ ۴۰ ۵,۱۷۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان خمسه ۵۰۰ ۴۰ ۵,۴۷۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان زنجان ۵,۷۰۰ ۱۰۰ ۶,۰۸۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خمسه ۱,۰۰۰ ۴۰ ۶,۳۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان یاسوج ۱,۵۰۰ ۴۰ ۶,۴۶۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان یاسوج ۱,۵۰۰ ۴۰ ۶,۸۵۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تالار سیمان بین‌المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۳۵۰ ۴۰ ۷,۸۹۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان عمران انارک ۱۶,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۲۰۰ ۴۰ ۵,۳۳۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خاکستری نی ریز ۳,۱۴۶ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان لامرد ۵,۵۰۰ ۴۰ ۵,۸۵۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خاکستری نی ریز ۸۰۶ ۴۰ ۶,۸۵۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان کارخانجات سیمان لامرد ۹,۰۰۰ ۴۰ ۶,۲۳۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۴,۰۰۰ ۴۰ ۴,۷۰۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۲,۰۰۰ ۴۰ ۴,۱۲۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان گروه صنایع سیمان کرمان ۸,۰۰۰ ۴۰ ۶,۸۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان گروه صنایع سیمان کرمان ۱۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان هگمتان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۵,۴۲۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۴,۹۱۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۶,۵۰۰ ۴۰ ۳,۹۱۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۲,۰۰۰ ۴۰ ۳,۹۳۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان دشتستان ۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۶,۲۰۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان دشتستان ۴,۰۰۰ ۵۰ ۵,۱۳۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان ساروج اصفهان ۱,۵۰۰ ۴۰ ۶,۹۴۲ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان ساروج اصفهان ۱,۰۰۰ ۴۰ ۴,۹۲۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان عمران انارک ۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷,۲۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان عمران انارک ۶,۰۰۰ ۴۰ ۶,۴۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اصفهان ۸,۰۰۰ ۴۰ ۶,۴۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اصفهان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۶,۶۹۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان ساروج اصفهان ۷,۲۰۰ ۴۰ ۵,۴۷۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان اصفهان ۲,۵۰۰ ۴۰ ۶,۱۹۸ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان ساروج اصفهان ۲,۵۰۰ ۴۰ ۶,۴۴۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت اصفهان ۵۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۶۵,۶۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت شیراز ۱۵,۰۰۰ ۲۰۰ ۶۸,۹۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت تبریز ۸,۰۰۰ ۲۰۰ ۶۵,۶۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت تهران ۱۵,۰۰۰ ۲۰۰ ۶۵,۶۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت آبادان ۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اسید نیتریک تالار پتروشیمی پتروشیمی کارون ۲۰ ۲۰ ۶۲,۰۰۱ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۹۰۲ ۱۱ ۳۸۸,۴۹۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اسید ترفتالیک تالار پتروشیمی پتروشیمی محب پلی استر خاوران ۱۴۴ ۲۴ ۳۹۰,۹۷۱ انبار عرضه کننده ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۱۴۴ ۱۰ ۳۸۴,۳۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سولفات سدیم تالار پتروشیمی معدنی املاح ایران ۵,۰۰۰ ۲۵ ۳۴,۳۷۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن انبساطی نسوز F۳۰۰ تالار پتروشیمی توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۵۰ ۱۰ ۳۷۲,۶۴۶ تهران ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن انبساطی نسوز F۴۰۰ تالار پتروشیمی توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۸۰۰ ۱۰ ۳۴۹,۷۹۵ تهران ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن انبساطی F۳۰۵ تالار پتروشیمی توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۳۰ ۱۰ ۳۵۹,۲۲۳ تهران ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۳۳۰ تالار پتروشیمی صنعتی دوده فام ۱۳۲ ۱۱ ۳۶۶,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۳۳۹ تالار پتروشیمی صنعتی دوده فام ۱۱۰ ۱۱ ۳۶۹,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۳۲۶ تالار پتروشیمی صنعتی دوده فام ۶۶ ۱۱ ۳۶۵,۰۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی صنعتی دوده فام ۱۵۴ ۱۱ ۳۶۲,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی صنعتی دوده فام ۱۳۲ ۱۱ ۳۵۹,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۲۲۰ تالار پتروشیمی صنعتی دوده فام ۴۴ ۱۱ ۴۱۰,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۲۳۴ تالار پتروشیمی صنعتی دوده فام ۲۲ ۱۱ ۴۱۶,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FB تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۸ ۱۸ ۳۸۵,۵۴۳ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ نخ پلی استر ۵۰۰D۹۶FA تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲۰ ۲۲ ۴۰۷,۷۲۹ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ نخ پلی استر گرید D تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۴ ۱۲ ۲۱۱,۵۱۴ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن معمولی ۲۴N تالار پتروشیمی تولیدی پلاستیک ایسین ۱۶۰ ۲۰ ۳۳۹,۶۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۱۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۳۲۶ تالار پتروشیمی کربن ایران ۲۰۰ ۱۰ ۳۶۵,۰۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۲۲۰ تالار پتروشیمی کربن ایران ۶۰ ۱۰ ۴۱۰,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی کربن ایران ۳۰۰ ۱۰ ۳۵۹,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۲۳۴ تالار پتروشیمی کربن ایران ۴۰ ۱۰ ۴۱۶,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FA تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۴۴۰ ۲۲ ۴۰۵,۸۳۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی کربن ایران ۱۰۰ ۱۰ ۳۶۲,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۳۳۹ تالار پتروشیمی کربن ایران ۱۰۰ ۱۰ ۳۶۹,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۳۳۰ تالار پتروشیمی کربن ایران ۲۰۰ ۱۰ ۳۶۶,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۳۳۹ تالار پتروشیمی دوده صنعتی پارس ۸۰ ۱۶ ۳۶۹,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتی پارس ۱۰۰ ۲۰ ۳۵۹,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتی پارس ۷۶ ۱۹ ۳۵۹,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FB تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۳۶ ۱۸ ۳۹۷,۵۰۶ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتی پارس ۶۸ ۱۷ ۳۶۲,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتی پارس ۷۲ ۱۸ ۳۶۲,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۲۵ ۱۰ ۳۴۹,۷۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵ تالار پتروشیمی پترو پاک مشرق زمین ۳۲ ۱۰ ۴۱۵,۶۹۲ انبار کارخانه ریال ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ تالار پتروشیمی پترو پاک مشرق زمین ۲۲۴ ۱۰ ۳۸۸,۴۹۷ انبار کارخانه ریال ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸ تالار پتروشیمی پترو پاک مشرق زمین ۴۸ ۱۰ ۳۳۹,۶۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۵۵ ۱۱ ۳۳۹,۶۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ تالار پتروشیمی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۶۸۴ ۱۰ ۳۳۹,۶۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۲۵۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۹۵۷ ۱۱ ۳۳۹,۶۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۵۵ ۱۱ ۳۳۹,۶۹۵ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FA تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲۰ ۲۲ ۴۱۸,۴۲۷ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ دوده صنعتی گرید N۳۳۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتی پارس ۹۰ ۱۸ ۳۶۶,۵۰۰ انبار کارخانه ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم

 

کد خبر
https://ipna.news/162312کپی شد!