چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

در تالار پتروشیمی امروز استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲، پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S، آروماتیک سنگین، کریستال ملامین، دی اتانول آمین و الکیل بنزن خطی عرضه خواهد شد.

 

به‌گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،  امروز _سه‌شنبه دوازدهم مهرماه ۱۴۰۱_ در تالار فرآورده‌های نفتی محصولاتی چون روغن پایه SN۵۰۰، قیر MC۲۵۰، قیر ۶۰۷۰، قیر PG۶۴۲۲، روغن پایه برائت استاک عرضه خواهد شد.

تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون میلگرد، ناودانی، تیرآهن، نبشی، ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق قلع اندود، اسلب مسی، بیلت مسی و خاک روی عرضه خواهد شد.

در تالار حراج باز، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص، تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) و دی اتیل هگزانول عرضه می‌شود.

در تالار پتروشیمی امروز استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲، پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S، آروماتیک سنگین، کریستال ملامین، دی اتانول آمین، الکیل بنزن خطی عرضه خواهد شد.

تالار خودرو نیز میزبان عرضه کامیون کشنده FAW CA۴۱۸۰ است.

تاریخ عرضه نام کالا تالار عرضه کننده حداقل عرضه واحد
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ قیر PG۵۸۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت اصفهان ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی پالایش دنا بام گلستان ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ PDA TAR تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۲۶ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی صنایع آذر فولاد امین ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی مجتمع فولادی توس حجت ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی مجتمع فولاد خراسان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی صبا فولاد زاگرس ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی فولاد آناهیتا گیلان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی مجتمع جهان فولاد غرب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴,۱۶-A۳ تالار صنعتی سیما فولاد جهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ سبد میلگرد طول کوتاه A۳-۲۲,۲۸ تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۳ تالار صنعتی صنایع فولاد کبکان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۴ تالار صنعتی صنایع فولاد کبکان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۵ تالار صنعتی علی غریب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۶ تالار صنعتی علی غریب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴,۱۶-A۳ تالار صنعتی سپهر فولاد گستر سینا ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۲-A۳ تالار صنعتی مجتمع جهان فولاد سیرجان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۶ تالار صنعتی نورد یاوران زنجان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی مجتمع جهان فولاد سیرجان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A۳ تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی مجتمع جهان فولاد سیرجان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۶ تالار صنعتی فولاد جاوید بناب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۸ و ۲۰ – A۳ تالار صنعتی صنایع فولاد هیربد زرندیه ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۲۸-A۳ تالار صنعتی ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۱۸ -A۳ تالار صنعتی قائم پروفیل رازی ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۱۴ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۱۸ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی مجتمع فولاد ظفر بناب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ تالار صنعتی صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A۲ تالار صنعتی فولاد خرمدشت تاکستان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی صنایع آذر فولاد امین ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی مجتمع فولاد صنعت بناب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی فولاد آناهیتا گیلان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی صنایع هفت الماس ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۵ تالار صنعتی آذر نبش تبریز ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی پردیس زرین ایرانیان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی صنعت تجارت پردیس آذربایجان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی فولاد تاراز چهارمحال ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ورق رنگی تالار صنعتی صنایع هفت الماس ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی فولاد امیرکبیر کاشان ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی فولاد الماس یزد ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۶ تالار صنعتی نورد فولاد خاوران ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی نورد فولاد خاوران ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۱۲ تالار صنعتی فولاد الماس یزد ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ورق قلع اندود تالار صنعتی صنایع فولاد توان آور آسیا ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی فولاد کاوه اروند ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ تالار صنعتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۱۴ تالار صنعتی فولاد الماس یزد ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی نورد گالوانیزه دشستان راد ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی فولاد آذربایجان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۸ تالار صنعتی نورد فولاد صدرا ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد طول کوتاه ۱۴، ۱۸ و ۲۰ – A۳ تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۴ تالار صنعتی نورد مقاطع فولادی ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۵ تالار صنعتی نورد فولاد بارثاوا ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴، ۱۸ و ۲۰ -A۳ تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۸ و ۲۰ – A۳ تالار صنعتی پرشین فولاد آریا ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی فولاد شاهرود ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ و ۲۸ -A۳ تالار صنعتی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی مجتمع فولاد روهینا جنوب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۶ تالار صنعتی نورد فولاد بارثاوا ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی مجتمع فولاد روهینا جنوب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۸ تالار صنعتی نورد فولاد بارثاوا ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی مجتمع فولاد روهینا جنوب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A۳ تالار صنعتی مجتمع فولاد روهینا جنوب ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی طول کوتاه ۸ تالار صنعتی مجتمع فولادی توس حجت ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۱۸ -A۳ تالار صنعتی گروه صنعتی درپاد تبریز ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ اسلب مسی تالار صنعتی صنایع مس شهید باهنر ۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ بیلت مسی تالار صنعتی صنایع مس شهید باهنر ۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۸ تالار صنعتی پروفیل صنعت ماهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۴و۱۶ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی فولاد عتیق آذرسهند ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی فولاد عتیق آذرسهند ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی پردیس زرین ایرانیان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی صنعت تجارت پردیس آذربایجان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی پردیس زرین ایرانیان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ تالار صنعتی پردیس زرین ایرانیان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی فولاد ارگ تبریز ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی فولاد ارگ تبریز ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ورق سرد B تالار صنعتی فولاد غرب آسیا ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی مجتمع فولادی روی اندود کاوه ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ بیلت مسی تالار صنعتی صنایع مس شهید باهنر ۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۲ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن طول کوتاه ۲۰ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن طول کوتاه ۱۴ تا ۱۸ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن طول کوتاه ۱۸-۱۴ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۲۰ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد طول کوتاه A۳-۱۲ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۲۰,۱۶،۱۴-A۳ تالار صنعتی فولاد آتیه خاورمیانه ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن طول کوتاه ۱۲ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن طول کوتاه ۱۸ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۶ و ۱۸ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۸-۱۴ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۱۰ تالار صنعتی ذوب آهن آریان بوئین زهرا ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۱۲ تالار صنعتی ذوب آهن آریان بوئین زهرا ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۱۲ تالار صنعتی نورد آریان فولاد ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ نبشی ۱۰ تالار صنعتی نورد آریان فولاد ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن متوسط ۱۶ تالار صنعتی پردیس زرین ایرانیان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۸ نیمه سبک تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن متوسط ۱۶ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ میلگرد ۱۲-A۳ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ خاک روی تالار صنعتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تیرآهن ۱۸ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی صنایع تولیدی نورد گرم فلز ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ کامیون کشنده FAW CA۴۱۸۰ تالار خودرو سیبا موتور ۲۰ ۱ عدد
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص تالار حراج باز پتروشیمی کارون ۱۸ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تالار حراج باز پتروشیمی کارون ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دی اتیل هگزانول تالار حراج باز راما فیدار راد شیمی ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دی اتیل هگزانول تالار حراج باز راما فیدار راد شیمی ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۰ ۱۲۶۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶ ۱۲۶۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ تالار پتروشیمی صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶ ۱۲۶۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S تالار پتروشیمی پتروشیمی جم ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F۶ تالار پتروشیمی پتروشیمی جم ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ آروماتیک سنگین تالار پتروشیمی پالایش نفت اصفهان ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین لوله CRP۱۰۰N تالار پتروشیمی پتروشیمی جم ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ تالار پتروشیمی پتروشیمی جم ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۱۰ ۱۲۶۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۳ تالار پتروشیمی پتروشیمی مهاباد ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ کریستال ملامین تالار پتروشیمی پتروشیمی ارومیه ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی مهاباد ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی لرستان ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی میاندوآب ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دی اتانول آمین تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۱۰ ۸۸۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E۰۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی کردستان ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV تالار پتروشیمی پتروشیمی لرستان ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX۳ تالار پتروشیمی پتروشیمی امیرکبیر ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی پتروشیمی امیرکبیر ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D تالار پتروشیمی پتروشیمی امیرکبیر ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H تالار پتروشیمی پتروشیمی امیرکبیر ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۱۰ ۱۲۶۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B۰۴UV تالار پتروشیمی پتروشیمی لرستان ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ منومر وینیل استات تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۱۰ ۹۲۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۱۰ ۹۲۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دی اتانول آمین تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T تالار پتروشیمی پتروشیمی لاله ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN۰۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی لاله ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX۰۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی لاله ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF۵۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ الکیل بنزن خطی تالار پتروشیمی سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ بنزن تالار پتروشیمی پتروشیمی بوعلی سینا ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP۱۰۰B تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی HI۰۵۰۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین فیلم EX۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX۰۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی لاله ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تالار پتروشیمی پتروشیمی قائد بصیر ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی مارون ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ تالار پتروشیمی پلیمر کرمانشاه ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ بنزن تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ زایلین مخلوط تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱ تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی مهر ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ کریستال ملامین تالار پتروشیمی پتروشیمی خراسان ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ اسید استیک تالار پتروشیمی پتروشیمی فن آوران ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ زایلین مخلوط تالار پتروشیمی پتروشیمی اصفهان ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ارتوزایلن تالار پتروشیمی پتروشیمی نوری ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ بنزن تالار پتروشیمی پتروشیمی اصفهان ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی مروارید ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ الکیل بنزن خطی تالار پتروشیمی پتروشیمی بیستون ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم LFI۲۱۱۹ تالار پتروشیمی پلیمر آریا ساسول ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ الکیل بنزن سنگین تالار پتروشیمی پتروشیمی بیستون ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سنگین فیلم HFI۵۱۱۰ تالار پتروشیمی پلیمر آریا ساسول ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پلی اتیلن سبک تزریقی LIM۱۹۲۲ تالار پتروشیمی پلیمر آریا ساسول ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ آروماتیک سنگین تالار پتروشیمی پتروشیمی نوری ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی پتروشیمی مروارید ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم

 

کد خبر

https://ipna.news/162298کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *