چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

در تالار پتروشیمی امروز سولفات سدیم، پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲، پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵، پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵، نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FA، پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸، پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱، اسید ترفتالیک، پلی استایرن معمولی ۲۴N، پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ و نخ پلی استر عرضه خواهد شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،امروز _دهم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار سیمان بورس کالا میزبان عرضه محصولاتی چون سیمان تیپ ۲، سیمان تیپ ۴۲۵-۱، است.

در تالار فرآورده‌های نفتی محصولاتی چون گوگرد گرانوله، قیر، اسلاک واکس سنگین و لوب کات سنگین خواهد شد.

تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون بیلت، شمش، شمش روی، آهن اسفنجی، مس کاتد و هیدروکسید آلومینیوم عرضه خواهد شد.

در تالار حراج باز، دو تن وکیوم باتوم عرضه خواهد شد.

در تالار پتروشیمی امروز سولفات سدیم، پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲، پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵، پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵، نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FA، پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸، پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱، اسید ترفتالیک، پلی استایرن معمولی ۲۴N، پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ و نخ پلی استر عرضه خواهد شد.

تاریخ عرضه نام کالا تالار عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه حداقل عرضه واحد
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۵۰۰ ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت و قیر دژپا ۱,۰۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی نگین فخر شیراز ۵۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ اسلاک واکس سنگین ۱۶-۱۲ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پارس ۲۴۰ ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ اسلاک واکس سبک ۵% تالار فرآورده‌های نفتی نفت سپاهان ۲۹۹ ۲۳ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۱۰,۰۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۱,۵۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ اسلاک واکس سبک ۵ تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۲۰۸ ۲۶ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ اسلاک واکس سنگین پترولاتوم تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۲۶۰ ۲۶ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی پالایش قیر پارمیس دلیجان ۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۵,۰۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان ۵۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ تالار صنعتی آلومینیوم المهدی (عج) ۲۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی ذوب روی بافق ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بیلت ۶۰۶۱-۷ تالار صنعتی کیهان پروفیل آریا ۴۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ آهن اسفنجی بریکت تالار صنعتی صبا فولاد خلیج فارس ۴۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بیلت ۶۰۶۱-۸ تالار صنعتی گروه تولیدی ماهد آلومینیوم ۵۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۷۵ تالار صنعتی آلومینای ایران ۴۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۶۵ تالار صنعتی آلومینیوم المهدی (عج) ۴۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مس کم عیار (سرباره R) تالار صنعتی ملی صنایع مس ایران ۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بیلت ۶۰۶۱-۸ تالار صنعتی تولیدی پروفیل اراک ۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ تالار صنعتی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش ۱۰۰۰p-۹۸ تالار صنعتی آلومینیوم المهدی (عج) ۴۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مس کم عیار (سرباره G ) تالار صنعتی ملی صنایع مس ایران ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مس کاتد تالار صنعتی ملی صنایع مس ایران ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بیلت ۶۰۶۳-۱۱ تالار صنعتی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ۲۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ هیدروکسید آلومینیوم تالار صنعتی آلومینای ایران ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بیلت ۶۰۶۱-۱۰ تالار صنعتی صنایع آلوم رول نوین ۷۵ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش روی ۹۹.۹۶ تالار صنعتی کالسیمین ۴۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش روی ۹۹.۹۸ تالار صنعتی کالسیمین ۴۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی کالسیمین ۳۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی رهاورد آسان در اراک ۲۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی آلومینیوم ایران ۳۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ تالار صنعتی آلومینیوم ایران ۶۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان لامرد ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان کارخانجات سیمان لامرد ۸,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان ساروج اصفهان ۸,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خاکستری نی ریز ۴۱۶ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان یاسوج ۱,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان یاسوج ۱,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان شرکت سیمان ممتازان کرمان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان عمران انارک ۲,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ۶,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اصفهان ۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اصفهان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان اصفهان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان ساروج اصفهان ۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان ساروج اصفهان ۱,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خاکستری نی ریز ۳,۹۲۶ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان ساروج اصفهان ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سپهر قیر و کارزین ۸۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان سپهر قیر و کارزین ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۱۵,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۱,۲۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان تولیدی سیمان فیروزکوه ۱۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان تولیدی سیمان فیروزکوه ۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان باقران ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان باقران ۳۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شمال ۱۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان بین المللی ساروج بوشهر ۳,۸۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۴,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان بین المللی ساروج بوشهر ۱,۸۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۳,۳۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شمال ۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فراز فیروزکوه ۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان عمران انارک ۸,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان ممتازان کرمان ۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان ممتازان کرمان ۹,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان عمران انارک ۱۶,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان مازندران ۲۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان مازندران ۲۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان مازندران ۵,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۷۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان فراز فیروزکوه ۱۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شاهرود ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۱۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۸,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تی پ۲ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان سیمان ساوه ۵,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شاهرود ۱۵,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان هگمتان ۱۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ساوه ۱۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان هگمتان ۱۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ساوه ۱۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان هگمتان ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ساوه ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان زنجان ۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان فارس نو ۸,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خمسه ۸,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان فارس ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خمسه ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان خمسه ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خمسه ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۵,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۴,۰۰۵ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان زنجان ۴,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان قشم ۱,۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کارون ۱,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان نائین ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کارون ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۵,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان شرق ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس نو ۱۱,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تالار سیمان سیمان فارس نو ۴۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس نو ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس ۴,۸۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۵,۴۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۹۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تالار سیمان بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان قشم ۹۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان زابل ۵,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۸,۶۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان جوین ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان دورود ۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۵,۵۲۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان دورود ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان زابل ۲,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان خوزستان ۱۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان سیمان خزر ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خزر ۱۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان خوزستان ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان آرتا اردبیل ۱۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان جوین ۱۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان توسعه ماهان کرمان ۲,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۵,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۸,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان مند دشتی ۱۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان پیوند گلستان ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان پیوند گلستان ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان گیلان سبز ۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ارومیه ۱۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان گیلان سبز ۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ارومیه ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ارومیه ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ایلام ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان دشتستان ۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان دشتستان ۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ایلام ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان هرمزگان ۱۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان هرمزگان ۱۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان کیاسر ۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان کیاسر ۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان داراب ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان داراب ۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شرق ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شرق ۱۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شرق ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان ارومیه ۱۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان نیزار قم ۱,۲۵۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سپاهان ۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سپاهان ۷,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان سپاهان ۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان آبیک ۳۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان آبیک ۳۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شرق ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کردستان ۲,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان کردستان ۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۸۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان سپاهان ۲۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۱۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان استهبان ۱,۳۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان نیزار قم ۱,۹۵۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان نیزار قم ۱۳,۸۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان توسعه ماهان کرمان ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خاش ۵,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خزر ۱۵,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان نائین ۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان شرکت سیمان زنجان ۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان اردستان ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان لار سبزوار ۲,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان تهران ۳۲,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان لار سبزوار ۷,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خاش ۵,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان تهران ۲۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان استهبان ۱,۰۴۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان آباده ۳۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۲,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۱,۵۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کویر کاشان ۱,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کویر کاشان ۵,۶۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کویر کاشان ۳,۴۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان بجنورد ۸,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان بجنورد ۱۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان اردستان ۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اردستان ۵,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان مند دشتی ۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۷,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۳,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان بجنورد ۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان بجنورد ۶,۰۰۰ ۴۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت اصفهان ۳۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت تهران ۱۵,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سولفات سدیم تالار پتروشیمی معدنی املاح ایران ۵,۰۰۰ ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۱۴۴ ۱۰ ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵ تالار پتروشیمی پترو پاک مشرق زمین ۳۲ ۱۰ ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ تالار پتروشیمی پترو پاک مشرق زمین ۲۲۴ ۱۰ ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FA تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۳۳۰ ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸ تالار پتروشیمی پترو پاک مشرق زمین ۴۸ ۱۰ ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ تالار پتروشیمی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۶۸۴ ۱۰ ۱۲۵۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ اسید ترفتالیک تالار پتروشیمی پتروشیمی محب پلی استر خاوران ۱۴۴ ۲۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن معمولی ۲۴N تالار پتروشیمی تولیدی پلاستیک ایسین ۱۶۰ ۲۰ ۱۱۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۵۵ ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FA تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۱۱۰ ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FC تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۱۴ ۱۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ نخ پلی استر گرید D تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۴ ۱۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ نخ پلی استر ۵۰۰D۹۶FA تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۱۱۰ ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ نخ پلی استر ۵۰۰D۹۶FB تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۳۶ ۱۸ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FB تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۹۰ ۱۸ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۹۰۲ ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۹۵۷ ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۵۵ ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FB تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۱۶ ۱۸ ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FC تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۸ ۱۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم

 

کد خبر
https://ipna.news/162287کپی شد!