سرپرست جدید روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، یوسف ممتاز به عنوات سرپرست روابط عمومی و تشریفات سازمان منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، یوسف ممتاز دارای مدرک کارشناسی روابط عمومی و ارتباطات و سوابقی از جمله مسئول دفتر مدیرعامل سازمان متطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را عهده دار بود.

پیشتر دکتر محسن ادیبی عهده دار مدیریت روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی بود که نقش بسزایی در حمایت از جوانان منطقه داشتند.

https://ipna.news/162121کپی شد!