عملکرد بوعلی در دوره ۵ ماهه چگونه بود؟

عملکرد ۵ ماه گذشته از سال ۱۴۰۱ برای شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا نشان از رشد بیش از ۱۵۰ درصدی درآمد‌ها دارد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛پتروشیمی بوعلی در دوره ۵ ماه گذشته به مجموع فروش ۱۹۸۷۰.۶ میلیارد تومان رسیده که ۱۵۶ درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است.

مقدار فروش داخلی بوعلی رشد ۱۹ درصدی و مقدار فروش صادراتی افزایش ۷۳ درصدی داشته است.

برش سبک بالاترین وزن فروش داخلی را داشته که تغییرات نرخ فروش آن رشد ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در میان محصولات صادراتی ریفرمیت بالاترین وزن فروش را به خود اختصاص داده که افزایش ۶۲ درصدی در نرخ فروش آن دیده می‌شود.

https://ipna.news/161905کپی شد!